Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

Mattias Rösberg (SJVP) är kritisk till att politikerna inte kan delta i sammanträden i regionen hemifrån. Foto: ARKIV/LENNART LUNDBERG

Strid om hur möten ska hållas i regionen

Varför kan vi inte få delta i mötena hemifrån, speciellt i coronatider. Det anser Sjukvårdspartiets ordförande Mattias Rösberg.
Mötena måste hållas på ett säkert sätt kontrar regionsrådet Glenn Nordlund (S)

LÄNET · Published jun 15, 2020 at 08:00

Sjukvårdspartiet Västernorrlands ordförande Mattias Rösberg riktar skarp kritik mot regionrådet Glenn Nordlunds (S) sätt att organisera regionpolitikernas arbete under Coronapandemin.

Han menar att Nordlund går emot både Folkhälsomyndighetens anvisningar och regionens egen expertis.

– Folkhälsomyndigheten uppmanade redan tidigt under pandemin personer som kunde arbeta hemifrån att också göra det i största möjliga utsträckning, menar Mattias Rösberg.

Regionens chefsläkare Sari Jonsson har också offentligt konstaterat att den administrativa personalen bör ”att arbeta hemifrån när det är möjligt”.

– Efter den principen arbetar många myndigheter och organisationer, inklusive riksdagens utskott och EU-parlamentet. Där kan man delta i möten hemifrån köksbordet. Men ledamöterna i Region Västernorrlands regionstyrelse och i dess nämnder ska enligt den politiska krisledningen, det vill säga, Glenn Nordlund, tvingas till fysiska möten, antingen i Regionens hus i Härnösand eller i ett rum i något av regionens tre sjukhus där det i övrigt råder besöksförbud, konstaterar Mattias Rösberg.

Han vill se en annan ordning.

– Nu tvingas vi politiker alldeles i onödan till fysiska möten. Enda undantagen är ledamöter som ingår i en riskgrupp. De får delta hemifrån, men inga andra, vilket är märkligt eftersom alla löper samma risk att bli smittade.

Glenn Nordlund anser att eftersom mötena inte är offentliga måste de ske på tryggt sätt.

– Därför har vi sett till att ledamöterna som vill kan använda fyra noder. Ett på vardera sjukhuset och ett på regionens hus i Härnösand. På så sätt kan kan vi se till så mötet hålls säkert så inga obehöriga kan ta del av informationen och vi kan säkerställa så att bild och ljud fungerar utan problem, säger Glenn Nordlund som menar att detta är säkrare än om ledamöterna deltar från hemmet.

Han anser också precis som kollegan och förra riksdagsledamoten Lena Asplund (M) att bilden av hur riksdagen arbetar är felaktig.

Mattias Rösberg är kritisk.

– Det är viktigt att regionpolitiker inte smittar varandra. Resultatet kunde bli att beslutsapparaten går i baklås. Jag uppmanar Glenn Nordlund att omedelbart ändra på sammanträdesrutinerna och följa anvisningarna från Folkhälsomyndigheten och regionens egen chefsläkare, säger Mattias Rösberg.

Rösberg kritiserar också att man inte infört en krisledningsnämnd.

– Glenn Nordlund har utsett sig själv till ensam politisk krisledare.

Men Glenn Nordlund håller inte med här heller.

– Det är väl inte bättre att ett fåtal politiker i en sådan nämnd tar över besluten istället den ordning där vi har nu med flera styrelser och nämnder som träffas.

Regionen beslutar

Som Nordsverige redan berättat har följande beslut tagits:

  • Höjer Region Västernorrland egenavgifterna i vården från 200 till 300 kronor.
  • Region Västernorrland höjer avgifter för besök till akutmottagningen, med 100 kronor till 500 kronor .
  • Man inför avgifter för att inte dyka upp när man har tid för en planerad operation till 1500 kronor vilket sker ungefär 100 gånger per år.
  • Dessutom införs en avgift på 350 krnor för de som utblir från besök på ungdomspsyk.
  • Receptförnyelse blir kostnadsfritt. Det är 44 000 årliga fakturor som inte kommer att skickas ut längre, eller behöva administreras, eller behöva påminnas, eller stämplas in i högkostnadskortet. Det är också en anpassning till ett mer digitalt arbetssätt, där man som patient kan be om en förnyelse via 1177.se.

Värderingar före stämningsansökan

BREDBYN Tidigare var tanken att en stämningsansökan förmodligen skulle hinnas med före sommaren. Men nu ligger en annan tidsplan. – Vi ska titta närmare på vissa fordon och låta...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Lidl vill flytta till Hågesta

SOLLEFTEÅ Lidl:s planer på att bygga nytt på Hågestaområdet ligger kvar. En ansökan om att få anpassa detaljplanen för området har gått in till kommunen. Och nu väntar man på...