Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

Stort intresse för coronatester

Det har varit ett stort intresse för att testa sig för sjukdomen covid-19 när region Västernorrland i måndags utökade testerna.

LÄNET · Published jun 17, 2020 at 13:30

Nu kan man anmäla sig och göra tester på alla vård- och hälsocentraler i Västernorrland.

– Både de i regionen och de som drivs i privat regi, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

De första resultaten visar att de allra flesta som testar sig inte har sjukdomen.

– Vi har hittills sett att cirka 14 procent haft sjukdomen men den siffran kan ändras, säger Hans Boman.

Regionen har en kapacitet för 1750 tester i veckan.

– Men vi har också ett samarbete med andra laboratorier så vi kan göra betydligt fler tester, säger han.

Ju fler som provtas desto fler konstaterade fall, räknar Boman med, att man kommer att hitta.

– Antalet konstaterade fall kommer med största sannolikhet därför nu att öka. Men antalet konstaterade fall ger egentligen inte bilden av hur stort problemet med covid-19 är ur ett sjukvårdsperspektiv. Siffran över antalet sjukhusvårdade ger en mer rättvisande bild och är viktig för vården.

I går, tisdagen den 16 juni, har 98 personer konstaterats avlidit av covid 19 i Västernorrland. Åtta vårdas på intensivvårdsavdelning.

Han tycker att det är bra att öka provtagningen nu när det finns en möjlighet.

– Att provta fler kan göra att personer med lättare symptom kan gå tillbaka till jobbet tidigare om det visar sig att de inte har covid-19. Det är viktigt inte minst för räddningstjänst, polis och inom vård- och omsorg.

Man ska dock inte andas ut om man för ett negativt provsvar.

– Den som får besked om att man inte har covid-19 vet ju inte mer än att man inte är smittad just nu.

Det är därför, enligt Boman, fortsatt oerhört viktigt att vi invånare följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten så att inte smittspridningen ökar takten.

– Vi måste fortsätta skydda våra äldre och sjuka, och se till att sjukvården klarar trycket även framåt. Träffa så få som möjligt, håll avstånd och tvätta händerna, avslutar Hans Boman.

Värderingar före stämningsansökan

BREDBYN Tidigare var tanken att en stämningsansökan förmodligen skulle hinnas med före sommaren. Men nu ligger en annan tidsplan. – Vi ska titta närmare på vissa fordon och låta...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Lidl vill flytta till Hågesta

SOLLEFTEÅ Lidl:s planer på att bygga nytt på Hågestaområdet ligger kvar. En ansökan om att få anpassa detaljplanen för området har gått in till kommunen. Och nu väntar man på...