Söndag 20 oktober 2019

Nordsverige

Sommarens vägarbeten i Ångermanland

Även i sommar pågår vägarbeten runt om i länet, samtidigt som många semesterfirare ger sig ut på vägarna. Därför är det viktigt att samsas om utrymmet för att undvika att både vägarbetare och trafikanter skadas.
– Ta det väldigt försiktigt förbi vägarbeten, uppmanar Conny Olsson projektledare vid Trafikverket för underhåll och beläggning i Västernorrland.

LÄNET · Published jul 11, 2019 at 06:15

Sommaren är högsäsong både för bilsemestrande svenskar, samt för Trafikverkets vägarbeten runt om i landet, inklusive Västernorrlands län.

– Vi har så kort säsong då vi inte har vinter och tjäle. De här arbetena tar lång tid att göra och går inte att utföra på annan tid på grund av klimatet, säger Conny Olsson.

De flesta vägarbeten i länet kan bara utföras mellan maj och september, eller möjligtvis fram till oktober.

I Nordsverige utgivningsområde handlar det om flera pågående vägarbeten i sommar, alltifrån asfaltbeläggning på mindre vägar. Ett stort arbete i länet gäller E14 från Matfors till länsgränsen.

– Det är ungefär samma volym på arbetena som som förra året, säger Conny Olsson.

Påverkan på övriga trafikanter varierar.

Vägarbeten och högtryck för bilsemester är också en potentiellt farlig olyckskombination.

Mellan 2003 och 2015 inträffade i Sverige minst 3 958 trafikolyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten, enligt en rapport från Trafikverket 2016.

Den vanligaste olyckstypen var olyckor med oskyddade trafikanter som gående eller cyklister.

I 195 fall av olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandade. Sex vägarbetare omkom, 39 skadades svårt och övriga lindrigt.

Conny Olsson är medveten om olycksriskerna.

– Det är ju en väldigt utsatt arbetsplats- Det gäller att bilister tar det lugnt och följer hastighetsbergränsningarna. Och det gör de allra flesta bilisterna, säger han.

Vid flera vägarbeten i länet används trafiklots, där en bil lotsar trafikanterna genom arbetsplatsen från båda hållen vilket fungerar som är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Tar trafikanterna tillräcklig hänsyn till vägarbetarna?

– De allra flesta sköter sig jättebra, men de som kör för fort och nära.

Conny Olsson riktar en vädjan till årets semesterbilister.

– Ta det väldigt försiktigt förbi vägarbeten. Tänk er för. Både för er egen skull och för den som jobbar på vägen, säger han.

Trafikverket bygger också om och förbättrar busshållplatser i länet, juli-oktober 2019. Busshållsplatserna skiljs från vägtrafiken med en bussficka och en plattform som underlättar av- och påstigning. Under byggtiden får ordinarie hållplats ett tillfälligt hållplatsläge. 

Totalt bygger man om 22 busshållplatser i länet för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten på landsbygd vid högtrafikerade vägar, främst vid E4, E14 och väg 90.

Sjöstedt talade skamlig politik

ÖRNSKÖLDSVIK Västerpartiets ledare Jonas Sjöstedt ömmade starkt för kurderna när han talade inför ett hundratal personer på Ungdomshemmet i Örnsköldsvik. Det innebär knökfullt...