Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Sollefteå kan bli utan regemente

Det blir inget nytt regemente i Sollefteå. I stället hamnar det i Östersund. Detta trots att Sollefteå var en av fyra tänkbara orter som pekades ut av försvarsberedningen.

SOLLEFTEÅ · Published jul 7, 2020 at 14:24
Försvarsberedningen pekade ut fyra tänkbara orter för en etablering av ett nytt regemente, Sollefteå, Härnösand, Östersund och Falun. Nu har regeringen bestämt sig för att satsa på Östersund. Sista ordet är dock inte sagt utan här måste man förhandla med andra partier.
Detta trots att Sollefteå lagt ned mycket tid och möda på att förklara fördelarna med en etablering i kommunen. Bland annat att det finns övningsområden som bara är att använda .Många före detta befäl bor i Sollefteå som gärna återgått till försvarsmakten.
Sollefteå med ett centerpartiskt kommunalråd har i denna fråga samarbetat med Härnösand som har ett socialdemokratiskt styre. Och man har erbjudit ett samarbete där både Sollefteås och Härnösand fördelar skulle komma till nytta. Men så blir det inte nu när regeringen väljer att satsa på Östersund..
Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå är mycket besviken..
–Detta är givetvis oerhört beklagligt. Nu visar Socialdemokraterna och regeringen var de står i frågan. Det är oerhört trist att de kör ett eget race utan att inkludera och samtala med de andra partierna i riksdagen, säger Johan Andersson.
Men han ger sig inte.
– Vi ska absolut inte ge upp utan fortsätta kämpa för att Västernorrlands alternativ ska bli platsen för det andra regementet, det andra av de två som försvarsberedningen lyfte fram i sin rapport. Vi vet att vi har ett jättebra erbjudande som vi fortsatt kan vara stolta över och föra fram.
Han menar att socialdemokraterna inte själva kan välja var man vill satsa.
– Man ska komma ihåg att Socialdemokraterna inte har någon majoritet för sin försvarspolitik i riksdagen. Utan det kommer krävas bredare samtal och förankring innan ett försvarsbeslut kommer på sin plats.
Sollefteå kommer fortsätta att göra allt för att lyfta vårt alternativ och vårt attraktiva etableringserbjudande.
– Vi ska verkligen känna att vi har gjort allt vi kunnat när detta avgörs.
Han liksom många andra lokala och regionala politiker har lagt ned tid och arbete på att informera politikerna i försvarutskottet. Man har visat de fördelar som Sollefteå haft bland annat de orörda övningsområden som ligger stadsnära.
– Med militärstrategiska motiv som grund ska ett nytt regemente etableras i Östersund under perioden 2026–2030. Regementet ska ansvara för utbildning av en till två lokalförsvarsskyttebataljoner, konstaterar försvarsminister Peter Hultqvist i ett pressmeddelande.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Osäker framtid för Österåsen

SOLLEFTEÅ Idag onsdag har personalen på Österåsen kallats till information om framtiden för verksamheten inom livsstilsmedicin. På torsdag har kommunledningen kallats för att...