Tisdag 19 mars 2019

Nordsverige

Lennart slåss för fiskvandringsvägarna

Redan på 1950-talet var fiske, fiskvandring och vattenkraft heta debattämnen i Sollefteå kommun. Nu hoppas Lennart Norström från Ed utanför Sollefteå att fiskvandringsvägar enligt Länsstyrelsens förslag till att börja med förbi Sollefteå- Hjälta -Österforse kraftverk ska bli verklighet. Samt bli upptakten för öppnadet av vandringsvägar förbi resterande kraftverk i hela Ångermanälvens avrinningssystem.

SOLLEFTEÅ · Published nov 3, 2018 at 10:28

Det var i samband med en reparation som Håkan Norling hittade en Nordsverige från sommaren 1954. Det var en artikel som handlar om att markägare i Nämforsen och Forsmo fick för lite betalt när de sålde sin mark till byggen av vattenkraftverk. Efter en överklagan fick de lite mer, men uppenbarligen inte full kompensation

Artikeln skickades till Lennart Norström som länge engagerat sig i fiske och fiskvandring i de stora älvarna.

Han hoppas nu att vi nu fått ett styre i Sollefteå som prioriterar frågan.

– Och även ett styre i Sverige som tar detta på allvar, säger Lennart Norström, som i många år varit aktiv för att i Ångermanälven, Fjällsjöälven, Faxälven och andra stora älvar i Norrland  ska återfå sin fisk.

Han är kritisk till att partierna i den enegipolitiska överenskommelsen prioriterat små vattenkraftverk i södra Sverige framför miljösatsning i Norrlandsälvarna med fiskvandringsvägar samt biologisk mångfald i norr.

– Att dom stora älvarna i Norrland skall fråntas maximalt miljöansvar är att frånta boende efter dessa älvdalar möjligheten till att utveckla massor av arbetstillfällen. Detta genom att besöksnäringen, där fritidsfisket ingår, är Sveriges mest växande näring.

Han är också kritisk till hur den miljöfond som uppstått i som kompensation för sänkning av taxeringsbekattningen av vattenkraftens fastigheter. En fond som idag är värd cirka tio miljarder.

– Dessa enorma summor som inte skall återgå till de älvar där fonderade pengar uppstått utan skickas till södra Sverige för att upprätthålla den småskaliga vattenkraften. Detta är att betrakta som en av orättmätiga överföringar som drabbat Norrland.

Lennart Norström menar att kraftbolagen på ett oförklarligt sätt felaktigt fått fördelar genom att man tagit över vattnet efter nu nedlagda flottningsverksamheten.

– Detta trots att det finns vattendomar som meddelat att flottningsvattnet ej ingick som elkraftframställande.

Detta vatten skulle, enligt Norström, kunna användas till fiskvandringsvägar.

Ett problem som enligt Lennart Norström måste åtgärdas är att den fångstanläggning för avelsfiskar som finns i anslutning till Sollefteå kraftverk inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vissa tider är vattennivån nedströms kraftverksdammen lägre.

– Då blir inhoppet till fiskfällan för avelsfikarna så högt att många fiskar missar inhoppet och i stället går igenom vattenfallet från fällan och i dammväggen,vilket medför allvarliga skador eller död av drabbade fiskar.

Dessutom ifrågasätter han hur de tonvis med fisk som kommer in i anläggningen hanteras.

– Det har ifrågats av många varför inte oskadad fisk har kunnat släppas vidare. De skulle kunna fraktas med kontainer uppströms Ångermanälven eller faxälven där mycket fina lekplatser fortfarande finns som till exempel Meåforsen som ligger i ett natursyddat område i Faxälven.

Regeringen hör Sollefteå

STOCKHOLM Regeringen lyssnar på Sollefteå. Men några löften ger man inte. Så går det att sammanfatta det möte som Sollefteå kommuner tillsammans med åtta andra mindre kommuner...

Ny ägare till Stolt fastigheter

JUNSELE Efter tre års funderade slog Stefan Stolt till och sålde sitt bolag och hela fastighetsbeståndet i Junsele. Även Nordsverigehuset i Sollefteå ingår i beståndet och de nya...