Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

I genomsnitt 19 personer tar sitt liv varje år i Västernorrland. Foto: PIXABAY

Ska motverka självmord

19 personer i Västernorrland tar sina liv varje år. Och det är 19 för många. Det anser kommun och region som nu ska försöka hitta sätt att minska och helst stoppa alla självmord.

LÄNET · Published jun 24, 2020 at 08:45

Sverige sker ungefär 1500 självmord per år. I Västernorrland har det under de senaste fem åren varit i genomsnitt 19 per år, och det är för många.

Nu görs en satsning i länet på att förbättra det förebyggande arbetet med extra pengar från överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen för att främja psykisk hälsa.

– Målet är att öka kunskapen kring suicid och vad olika organisationer och verksamheter kan göra för att förebygga dem, säger Johannes Dock, folkhälsoplanerare i Region Västernorrland.

En arbetsgrupp med deltagare från alla kommuner och regionen i länet skall ta fram en gemensam handlingsplan för hela länet. De jobbar nu för fullt med att samla in fakta kring vad som görs och vad som kan blir bättre.

– Så här långt kan vi se flera grupper som det är angeläget att utveckla det suicidpreventiva arbetet gentemot, säger projektledare Johannes Dock.

Självmorden är vanligast på våren och mest ovanliga på hösten enligt folkhälsomyndighetens statistik.

I samarbetet ingår länets sju kommuner, Kommunförbundet, samordningsförbunden i länet samt Region Västernorrland.

Dessa grupper är ska studeras närmare

  • Äldreomsorgen. Av de suicid som sker årligen är de flesta bland äldre invånare.
  • Socialtjänst och hälso- och sjukvård. Stor andel av de personer som dött i suicid har haft kontakt med antingen en eller båda verksamheterna.
  • Skola. Från förskola och vidare i skolsystemet har man här möjlighet att förebygga suicid och främja psykisk hälsa.
  • Efterlevande och de som gjort suicidförsök. Båda är riskgrupper för suicid och bör kunna få hjälp och stöd från samhället.

"Faran är långt från över"

HÖGBYN "Tro inte för ett ögonblick att faran är över. Ett stort antal av våra medlemmar kämpar varje dag för sin överlevnad under coronapandemin." Det säger Maud Olofsson, som är...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Lidl vill flytta till Hågesta

SOLLEFTEÅ Lidl:s planer på att bygga nytt på Hågestaområdet ligger kvar. En ansökan om att få anpassa detaljplanen för området har gått in till kommunen. Och nu väntar man på...