Lördag 8 augusti 2020

Nordsverige

Riksanstalten stängdes för några år sedan och har varit flyktingmottagning och vandrarhem. Foto: LENNART LUNDBERG

Riksanstalten blir fängelse – 70 kan få jobb

70 personer kan anställas när den nedlagda riksanstalten åter blir ett fängelse. För kriminalvården saknar platser och det nedlagda fängelset är i högsta grad aktuellt för att åter ta emot interner.

HÄRNÖSAND · Published jul 1, 2020 at 06:15

Den gamla riksanstalten i Härnösand kan komma att öppna igen. Om allt går enligt plan ska anstalten öppna successivt med start nästa år, 2021. Antalet platser blir drygt 90.

Under våren har Kriminalvårdens huvudkontor och Region nord gjort en förstudie om möjligheten att återöppna anstalten Härnösand. Anledningen är att Kriminalvården behöver utöka antalet platser med cirka 2 000 runtom i Sverige.

– Vi har de senaste åren haft ett tufft läge med väldigt ansträngd beläggning. Om allt nu går som vi vill så kommer den gamla anstalten i Härnösand att ge ett välkommet tillskott av platser för Kriminalvården. Personligen tycker jag också att det är roligt att man satsar på Härnösand, säger Radomir Sarkan, kriminalvårdschef för verksamhetsområdet Saltvik, i en presskommentar.

Drygt 70 medarbetare kommer att behöva rekryteras till den nygamla anstalten.

Tidigast i oktober räknar man med att ett hyresavtal mellan fastighetägaren och Kriminalvården kan vara klart. Hyresavtalet är en viktig förutsättning för att kunna återöppna anstalten.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Risk för ökad smittspridning

LÄNET Trots att smittan minskar i Västernorrland finns det en risk för en ökad smittspridning i länet. Detta enligt scenarier som tagits fram för Västernorrland.