Lördag 19 september 2020

Nordsverige

Regionen klarar inte testuppdraget utan hjälp

Region Västernorrland klarar inte av att testa alla personer som har samhällsviktiga funktioner. Det framkom när regionen hölls presskonferens om covid-19 på onsdagseftermiddagen den tredje juni.

LÄNET · Published jun 3, 2020 at 14:33

– Vi har förutom patienter och sjukvårdspersonal bara möjlighet att testa tandvårdspersonal, säger Hans Boman. smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Detta beror inte på att det saknas testmaterial eller laboratorier utan det det handlar om personal.

–Vi kommer att ta kontakt företagshälsovård och privata utförare för att kunna öka testerna av samhällviktig personaL, säger Mats Brännström, Hälso och sjukvårdsdirektör i regionen.

Hans Boman och Mats Brännström räknar båda med att man antingen är på eller har passerat puckeln i pandemin för Västernorrland. Man har sett att på vissa delar av landet ökar antalet insjuknade medan på andra håll sker en minskning.

– Det verkar så eftersom vi ser en jämn eller en svag nedåtgående kurva, säger Hans Boman.

Men för att detta ska fungera och minskningen av de som behöver sjukhusvård för covid 19 ska fortsätta nedåt måste man följa folkhälsomyndighetens råd. Och även om man gör detta så finns det en risk för en andra våg.

–Vi har planerat för att ligga kvar på den här nivån när det gäller sjukvården under de tre sommarmånaderna. Sedan får vi se hur pandemin utvecklar sig, säger Hans Boman.

Regionen har nu 790 bekräftade fall av covid-19

– Totalt antal som vårdas 39 personer på sjukhus i länet för covid-19 varav sex på en intensvårdsavdelning. Och tyvärr har 86 personer i länet avlidit som haft sjukdomen, säger Hans Boman.

Mats Brännström berättar att man numera har ett betydligt förbättrat läge när det gäller skyddsutrustning. Till exempel har man numera gott om ansiktsmasker.

–Däremot är läget inte lika bra när det gäller läkemedel. Det finns en brist när det gäller till exempel narkosläkemedel som använts för att söva patienter inför intensivvård och för akuta operationer. Vi hoppas att detta ska ordna upp sig eftersom vi räknar med att återuppta även de planerade operationerna till hösten, säger han.

Petra Meidell som är specialistläkare geriatrik konstaterar att behoven av rehabilitering för de svårast sjuka covid-patienterna är stort och regionen sedan i början av april organiserat arbetet med rehabilitering av covid-patienter. En rehabilitering som börjar redan på intensivvården.

–Det handlar om basala behov som att ta sig ur sängen., kunna äta själv och sköta den personliga hygienen.

Personal som är experter på rehabilitering som till exempel fysioterapeuter finns nu bland ccovidpatienterna och det finns en lång rehabilteringskedja.

–Här i Sundsvall kan vi också följa upp patienter i hemmet Vi har också ett nytt steg där vi ska screena bland andra de som har gått igenom intensivvård och även för personer som är i yrkesför ålder för att det är en svår sjukdom och det finns risk för att man har symptom kvar.

Peter Möllerswärd som arbetar med folkhälsofrågor på regionen vill att man ska lära sig mer om sjukdomen

– Därför gör vi nu en folkhälsostudie bland migranter. Det går till så att elever på SFI och gymnasieskolans språkintroduktionen får svara på frågor som folkhälsomyndigheten tagit fram. Om ett par veckor kan vi sammanställt svararen, säger han.

Hans förhoppning är att man ska lära sig mer om hur man tar till sig rekommendationer och råd från myndigheterna.

Äldresatsning på boenden

ÖRNSKÖLDSVIK En av kommunens största äldreomsorgssatsningar. Det var budskapet när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kallade till presskonferens i fredags. Närmare bestämt...

Sollefteå inväntar försvarsbeslutet

SOLLEFTEÅ På fredagen rapporterade Dagens Nyheter om att regeringen (S och MP) och samarbetspartierna i Riksdagen, Centerpartiet och Liberalerna, enats om att återetablera ett...

Veteranernas egen minnesplats

SOLLEFTEÅ På lördag 19 september hedras de veteraner som utfört fredsbevarande insatser i oroliga delar av världen med en minnesplats i Sollefteå. Invigningstalet hålls av...