Söndag 31 maj 2020

Nordsverige

Regionen får kritik

JO riktar kritik mot ekonomidirektören vid Region Västernorrland för att ha dröjt tre månader med att lämna ut handlingar till en man i Örnsköldsvik. Regionen får inget gehör för sin förklaring om att dröjsmålet berott på "hög arbetsbelastning och den mänskliga faktorn".

Länet · Published sep 9, 2019 at 15:15

Genom utredningen har Justitiekonslerna kommit fram att mannens begäran om utlämnande av handlingar kom in till regionen den 1 februari 2019.

Handlingarna skickades till honom först i samband med att regionen tog emot JO:s remiss, alltså efter drygt tre månaders tid. Ett sådant dröjsmål är, enligt JO, helt oacceptabelt.

Enligt regionens yttrande var ekonomidirektören ansvarig för ärendet men kom inte att vidta någon åtgärd på grund av hög arbetsbelastning.

Myndigheter måste, enligt JO, organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att de även vid hög arbetsbelastning kan behandla en begäran om att få handlingar utlämnade inom rimlig tid. Man hade dessutom fått elektroniska påminnelser.

"Ekonomidirektören förtjänar därför kritik."

"Nu har vi nått toppen på epidemin"

LÄNET Antalet dödsfall av corona ökar nu i Västernorrland. Nu har dödssiffran stigit till 84 personer men enligt smittskyddsläkrare Hans Boman har vi troligen nu nått toppen på...