Torsdag 28 januari 2021

Nordsverige

Räknar med epidemi hela sommaren

Det ser nu ut som om konsekvenserna av corona-epidemin kommer att fortsätta under hela sommaren. Region Västernorrland planerar nu för ett ökat tryck på vården i Västernorrland. Samtidigt har dödsfallen i länet ökat i covid-19. Det framkom på den presskonferens som hölls på onsdagseftermiddagen den 20 maj.

LÄNET · Published maj 20, 2020 at 14:20

Nu har antalet bekräftade fall i Västernorrland stigit till 500 fall .

– 44 personer vårdas på sjukhus varav 10 på IVA. Tyvärr har antalet avlidna ökat till 65, säger Hans Boman Smittskyddsläkare i Västernorrland.

I samband med att allt fler testas ökar också antalet bekräftade fall av covid-19 i Västernorrland. Vecka 20 analyserades 745 prover, varav 98 personer hade covid-19. Totalt antal prover analyserade för covid-19 till och med vecka 20 var 3233. Antalet analyser stiger för varje vecka.

– Men vi har ännu inte nått upp till de 1750 prover som vi har möjlighet att analysera varje vecka, säger Hans Boman.

Kramfors som har haft en del kända fall inom äldreboenden är nu uppe i 70 bekräftade fall. I Sollefteå har de beräftade fallen ökat med nio till 53. För Örnsköldsviks del handlar det om endast 39 bekräftade fall vilket betyder att man har färre fall än övriga kommuner i Ångermanland. Härnösand har 41 bekräftade fall. Timrå kommun har 68, Sundsvall 148 Ånge färre än 10 fall.

– Det är bara Härnösand och Ånge som hittills inte haft några fall på äldreboenden, säger Hans Boman.

Lena Carlsson, chef för specialistsjukvården räknar med att man före sommaren ska kunna komma igång med visa planerade operationer som nu ställts in på grund av corona-epidemnin.

– Det handlar om operationer där man inte behöver sätta narkos. Det råder ju en brist på narkosläkemedel i hela landet, säger Lena Carlsson.

Exakt när operationerna ska kunna starta är dock inte klart ännu.

Däremotr är det klart att mammografiscreeningen öppnar. Men bara i södra delen av läne och bara för de kvinnor som är under 70 år.

– Vi öppnar igen den 25 maj i Härnösand och Sundsvall. De som kallas kommer att bli undersökta i Sundsvall fram till och med 15 juni, förklarar Lena Carlsson.

I Härnösand är det öppet fram till midsommar. Sedan är det sommaruppehåll fram till vecka 32 då screening återupptas på nytt igen på fler orter. Man inför också nya rutiner.

Max fyra patienter undersöks per timme för att minska risken för eventuell smittspridning i väntrum. Kontaktytor rengörs mellan varje besök och personalen kommer att bära visir vid undersökningarna ochman kommer inte ta emot kvinnor med förkylningssymtom. Kallelse skickas till kvinnor 40-69 år eftersom vi befinner oss i pandemiläge. Målet är att kalla kvinnor 70 år och äldre senare i år.

Fler nyheter från Ångermanland
Nordsverige rekommenderar

Förlorare i upphandling begär att få överprövning

SOLLEFTEÅ Sollefteå kommun och VTG Entreprenad AB i Kramfors har hamnat i en upphandlingstvist kring snöröjning och halkbekämpning på några områden i Sollefteå och Långsele där...

Inget samband mellan dödsfall och vaccin

LÄNET Det har inte konstaterats något samband mellan ett dödsfall på ett äldreboende i länet och vaccinet. Det berättade smittskyddsläkare Hans Boman på regionens presskonferens...

"Ett bra initiativ för Örnsköldsvik"

ÖRNSKÖLDSVIK ”Det är ett jättebra initiativ”, säger kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind (C). ”En stor eloge till Per Carstedt. Han bidrar i allra högsta grad till att befästa...

Fordonsutveckling som ligger helt rätt i tiden

ÖRNSKÖLDSVIK "Det här är jätteroligt", säger kommunalrådet Per Nylén och tar en titt på en Ford Kuga konverterad från elbensin till el-etanol. Det här bidrar ytterligare till...