Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

Positiva framsteg genom pågående sjukhusdialog

Dialogen om Sollefteå sjukhus är på väg att göra framsteg. Men det är långt till att allt som stängts åter öppnar. Det säger representanter för båda sidorna efter tredje dialogmötet. Sjukhusaktivisten Nils-Gunnar Molin är optimistisk.

SOLLEFTEÅ · Published maj 21, 2019 at 06:15

– Om allt går enligt planerna är det framför allt en öppning av BB som är kvar när året är slut, säger Nils Gunnar Molin.

Även Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande, tycker att dialogen gått framåt.

– Det finns forfarande saker som vi inte är överens om. Men vi kan ändå prata med varandra på ett respektfullt sätt, säger Glenn Nordlund.  

Han menar att man nu lämnat ett läge som kändes som att man vara nedgrävda i skyttegravar.

Både ortopedi och akut kirurgi på gång. Men det är inte säkert att det blir akut kirurgi även om den utredning som ska bli klar efter sommaren föreslår det.

–  Det handlar ju även om vad det kommer att kosta. Vi har ju en ekonom på minus i regionen. Det är mycket vi måste titta på så jag kan inte lova nånting. Men vi återkommer när utredningen är klar, säger sjukvårdsregionrådet Lena Asplund (M).

Om möjligheten finns till akuta insatser vid sidan om den planerade ortopedin är majoriteten också positivt inställda och hänvisar till att det är en verksamhetsfråga.

En utredning kallad ” Nära vård ” har presenterats av regiondirektören. Den ska nu diskuteras med personal och facken.

Utredningen skissar på fem alternativ om hur ” Nära vård ” skulle kunna utvecklas och inte minst hur former för hur ett lokalt ledarskap skulle kunna utformas.

– I flera av förslagen skissas på en lokal ledning på respektive sjukhus. Det mest iögonfallande är att kirurgi och ortopedi inte nämns eller behandlas i utredningen, säger Nils-Gunnar Molin som dock räknar med att dessa verksamheter kan starta i år.

I augusti beräknas kirurgi och cytostatikabehandlingsutredningen vara klar.

– Att nu ortopedi kan komma igång betyder att utbildningstjänster AT och ST-tjänster kan återinföras vilket möjliggör att stötta länets läkarförsörjning.

Under förra mötet lämnade sjukhusföreningarna över ett utredningsmaterial från flera doktorer som visar på att akut kirurgi , cytostatikabehandlingar och akuta gynekologiska operationer i princip kan startas upp med kort varsel.

– Det enda som krävs är två tjänster, operationssjuksköterska och operationsundersköterska. Övrigt finns på plats.

I september har parterna bestämt att genomföra nästa ”dialogmöte ”.

– Mycket positivt på gång. Även om vi inte idag räkna hem något ännu. Men det skulle med tanke på allt som rör på sig se väldigt underligt ut om regionledningen skulle tvärvända och vägra utvecklingsåtgärder. Därför borde vi kunna känna oss trygga i att saker och ting är på rätt väg, säger Nils Gunnar Molin.

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.