Onsdag 19 februari 2020

Nordsverige

Carl-Erik Stjernvall. Foto: PRESSBILD

Pantsystem stoppar skrotbilar

De dumpade bilvraken ökar i antal sedan skrotningspremien avvecklades. Ett problem att ta på allvar under miljötänkets tidevarv.
– Färre bilar lämnas in för återvinning och det är ett miljöproblem, konstaterar Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert vid Riksförbundet M Sverige, organisationen som tidigare hette Motormännen.

ÅNGERMANLAND · Published sep 23, 2019 at 06:15

Efter att skrotpremien avvecklades har problemen med dumpade bilvrak ökat. I dag är kommunernas problem med bilvrak så stora att ett stödprogram infördes för något år sedan för att ersätta kommunerna för kostnaderna för bärgning och skrotning av dumpade bilar.

– Men i slutändan får vi alla ändå vara med och betala de här onödiga kostnaderna, det bästa vore om bilarna hamnade på rätt plats redan från början, menar Carl-Erik Stjernvall vid Riksförbundet M Sverige.

Av den orsaken har Riksförbundet M Sverige tagit fram ett förslag om en bilpant på 5 000 kronor. Ett system som enligt Carl-Erik är enkelt, lättförståeligt och helt självfinansierat.

För att driva frågan arbetar förbundet även för att skapa uppmärksamhet kring såväl problem som förslag till lösning, vilket bland annat föranledde att frågan kom upp i riksdagens trafikutskott ifjol.

– Vi har påtalat bekymren med bilvrak, och behovet av att återinföra skrotningspremien under flera års tid, och tycker att frågan kommit att bli mer aktuell den senaste tiden. Vi känner att många håller med oss om att det här är den bästa lösningen, sen kan det förstås vara en process att få alla bitar på plats. 

Med de dumpade skrotbilarna medföljer flera problem. Inte bara kan de utgöra hinder och faror efter vägkanterna, utan även miljömässiga problem. En bil som står dumpad innebär risk för läckage av farliga vätskor bland annat.

Ett fungerande pantsystem kan även vara ett bidrag til att förnya bilparken och därigenom minska klimatpåverkan.

– Den slopade skrotningspremien har inneburit att allt färre bilar lämnas in för återvinning. Vi tror att problemen med bilvrak skulle försvinna om det fanns en morot för sista ägaren att lämna in bilen. Branschen menar ofta att producentansvaret som trädde i kraft 2007 ersatte behovet av skrotningspremien. Vi tycker inte att det har fungerat bra, och tror att deras ansvar skulle vara enklare att leva upp till med en ny bilpant som komplement.

Bilpant ska decimera skrotbilar i naturen

  • En komplettering av det nuvarande producentansvaret, detta med en bilpant på 5 000 kronor. Så vill M Sverige arbeta för att minska dumpade skrotbilar.
  • Det var 2007 som den tidigare skrotningspremien avskaffades. Sedan dess har antalet avställda bilar ökat med effekten att bilvrak kan ses på såväl allmän gatumark, på parkeringar och i naturen.
  • Genom denna bilpant skulle det ges ekonomisk draghjälp för att få bort de äldsta och minst säkra bilarna ur trafiken. Samtidigt ger skrotade bilar även en efterfrågan på nyare begagnade bilar. Därmed skulle bilpanten, eller premien om man så vill, kunna utgöra en del av kontantinsatsen för att köpa en nyare bil. M Sveriges syn är att problemet med skrotbilar skulle försvinna med en skrotningspremie.
  • Bilpanten skulle bli självfinansierande genom att motsvarande 5 000 kronor läggs på bilpriset vid försäljningen. Samtidigt ska de inkomna pantavgivterna gå direkt till en skrotningspremie och därmed omgående effekt. Det finns inga skäl att låsa panten till en specifik bil.
  • Däremot kan det finnas orsak att inledningsvis stärka kassan för att möta den eftersläpning som uppstått de senaste åren då allt färre bilar har skrotats. Enligt M Sverige kan man, vid ett införande, förvänta sig en betydande mängd bilar till bildemonteringarna den första tiden.

Omtag för skolorna - satsar på skola i Långviksmon

ÖRNSKÖLDSVIK - LÅNGVIKSMON Ett rejält omtag och förslaget att bygga en ny skola i Långviksmon. Den vändningen gör socialdemokraterna i Örnsköldsvik. – Det är vår största nyhet i...

Ny mässa för seniorer planeras

BOLLSTABRUK För andra gången planeras det för en seniormässa på Bollsta Folkets hus. – Första gången var så bra och det kom en hel del och därför vill göra en ny, säger...

Sonja lotsar till finansiering

SOLLEFTEÅ Sonja Granberg-Olofsson är ny näringslivsutvecklare i Sollefteå kommun, med ett alldeles speciellt uppdrag: – Jag ska arbeta med att hitta finansiering till företag,...

Stenhårt jobb för en egen motorgård på Vallen

KRAMFORS Parkeringsplatser är ofta samlingsplatser för många unga med motorintresse. Det har i vissa fall inneburit konflikter med butiker och privatpersoner. Nu jobbar Höga...