Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Den sjätte november börjar årets vaccination mot säsongsinfluensa, nu med ett nytt vaccin som ska ge ett bättre skydd. Foto: ARKIV

Nytt vaccin ska ge bättre skydd mot influensa

Den kanske viktigaste åtgärden för att slippa bli sjuk, framförallt om man tillhör riskgrupperna, är att vaccinera sig mot influensa. Årets vaccination mot säsongsinfluensa börjar den sjätte november.

ÅNGERMANLAND · Published okt 30, 2018 at 11:15

I år är ett nytt vaccin upphandlat, något som förväntas ge ett betydligt bättre skydd än tidigare år.

– Årets vaccin innehåller skydd mot fler influensatyper. Vi vet ju aldrig vilken typ av influensa som kommer att dominera så ett brett vaccin ger såklart ett bättre skydd, säger Hans Boman, smittskyddsläkare vid Region Västernorrland.

Framförallt är det barn och unga som brukar bli sjuka i influensa och som därigenom även sprider smittan. Men det är för de äldre - och de som befinner sig i riskgrupper - som sjukdomen kan bli allvarlig.

Årligen drabbas mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar av influensa. Följdsjukdomar av influensa, så som lunginflammation, kan ge svåra komplikationer och även vara livshotande.

Efter 65 blir immunförsvaret sämre. Av den orsaken rekommenderas alla över 65 år att vaccinera sig.

Influensan är olika svår olika år och kan kulminera vid olika tidpunkter. Hur årets influensa kommer att utveckla sig är svårt att förutse.

– Det vi vet är att fler borde vaccinera sig och i och med det slippa allvarliga följdsjukdomar av influensa, säger Hans Boman.

Vaccin och riskgrupper

Nya vaccinet

  • Influensa kan orsakas av flera virustyper, två A-varianter och två B-varianter. Tidigare vaccin har skyddat mot tre av dessa, medan den variant som inte ingått i vaccinet har dominerat influensafallen. Det nya vaccinet ger skydd mot alla fyra aktuella virustyperna.

Riskgrupper

  • Till riskgrupperna hör, förutom de som är 65 år eller äldre, gravida och människor med kroniska sjukdomar eller andra sjukdomstillstånd.
  • Dit hör bland annat kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom och även andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, de med kronisk lever- eller njursvikt och även diabetes mellitus.
  • Dee som drabbats av kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Oseriösa sotarföretag luras med avskaffad lag

Örnsköldsvik Sotningsdistriktet i Umeå har tidigare gått ut med en varning för oseriösa sotare och nu varnar även Sundsvall. Örnsköldsvik har tidigare haft samma problem.

Skogsdag drog besökare

JUNSELE En framgångsrik och mycket populär dag. Så kan skogsdagen i lördags på Junsele djurpark beskrivas med sina omkring 3 000 besökare.

Kornet Acanthus kom tillbaka till Norrland efter 110 år i USA

Dorotea Hört talas om det norrländska matkornet Acanthus? Inte? Kornet odlades av Jonas Gustafsson och hans hustru Brita Greta vid gården Bergvattnet i Dorotea. Hamnade av en...