Måndag 12 april 2021

Nordsverige

Karin Sellgren vill att alla lediga tider ska utnyttjas för vaccinering. Foto: RVN

Nu ökar vaccindoserna

Västernorrland är inne i en tredje våg. Antalet personer med Covid-19 ökar och framför allt är det Örnsköldsvik som drabbats.
Samtidig ökar vaccindoserna och inom tre veckor räknar nu regionen med att alla över 65 ska vara vaccinerade.

LÄNET · Published apr 7, 2021 at 14:50

För att det inte ska finnas några tomma tider så öppnas nu vaccinationen för fler.

– Vi kommer att inom kort låta alla som fyllt 65 få boka en vaccinationstid, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i Västernorrland.

Smittskyddsläkare Hans Boman konstaterar att smittspridningen i länet ökar.

– Under vecka 13 hade vi 1030 PCR-bekräftade fall med covid-19 vilket är en uppgång med 29 procent jämfört med veckan före.

Och enligt Boman har länet ännu inte nått toppen:

– Enligt de prognoser vi har kommer vi att nå toppen i månadskiftet april maj eller i början av maj.

Det är främst norra delen av länet som är drabbat.

– Vi har den klart största smittspridningen i Örnsköldsvik som svarar för drygt hälften av alla fall i länet. Men även Sollefteå och Kramfors har under vecka 13 fått en ökad smittspridning.

Ökningen har varit i alla åldersgrupper, förutom de allra äldsta.

Läget har under senare veckor varit ansträngt och nu har man utökat bemanningen inom intensivvård och på covidavdelningar.

– Vi ser också en stor ökning av andra svårt sjuka patienter, säger Petra Lindstedt, områdesdirektör Somatik.

Man är också beredd att öppna fler platser framför allt i Sundsvall. Men detta leder till att delar av den planerade vården kan stoppas och med kort varsel ge besked om att en planerad operation kan behöva ställas in.

Patienter kan också i större utsträckning få räkna med att flyttas till ett annat sjukhus i regionen.

Man räknar nu med att kunna få 12 000 doser per vecka till regionen. Totalt har man vaccinerat 53 000 doser.

Det är långa köer till telefonsupporten för den som vill boka vaccinering.

– Min starka rekommendation är att boka tid själv via 1177.se. Kan man inte själv, kan man ta hjälp av sina anhöriga eller grannar. Det behövs ingen e-legitimation. Men födelsedatum kontrolleras så man måste uppnått den ålder som gäller, säger hon.

Det är fritt fram att välja lokal.

– Men man måste tänka på att det blir samma lokal även för andra dosen.

Från och med torsdag 8 april öppnas tidbokningen för alla som är 65 och äldre.

– Det gör vi för att se att alla kan vaccineras så fort som möjligt.

När dessa är klara om cirka tre veckor öppnas vaccinering för de med stöd enligt LSS och sjukvårdspersonal – och många kommer att få sin andra dos.

Fas tre, åldersgruppen 60-64 år och riskgrupper kommer, enligt Sellgren troligen starta under senare delen av maj och fas fyra under sommaren.

Fler nyheter från Ångermanland
Nordsverige rekommenderar

Överlevde trots ambulansbrist

GULSELE Tomas Enderlein, 74, i Gulsele, ett par mil från Junsele, såg döden i vitögat den 18 februari i år när han plötsligt drabbades av något som visade sig vara...