Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

"Nu har vi nått toppen på epidemin"

Antalet dödsfall av corona ökar nu i Västernorrland. Nu har dödssiffran stigit till 84 personer men enligt smittskyddsläkrare Hans Boman har vi troligen nu nått toppen på kurvan och antalet sjuka i covid-19 kommer att plana ut.

LÄNET · Published maj 31, 2020 at 06:15

– Men det är inte så att sjukdomen håller på att försvinna. Vi får nog räkna med att epidemin pågår i länet över hela sommaren, säger Hans Boman.

Han tror att vi nu har nått eller åtminstone närmat oss toppen på pandemin i länet.

– Det ser ut så. Antalet sjukhusvårdade och intensivivårdade har nu varit konstant i några veckor. Och det stämmer med de prognoser som gjorts, berättar han.

Några dagar har antalet intensvivvårdade minskat men dödstalen har ökat.

– Men det finns inte någon direkt koppling. De flesta som avlider dör ofta på andra avdelningar eller på vårdhem. Inte så ofta under intensivvård även om det också händer.

Västernorrland har veckan som började med 35 maj haft det högsta antalet sjukhusvårdade för covid-19 hittills i Västernorrland.

Varje vecka provtas fler och fler för covid-19 i Västernorrland.

– Att fler testas är bra för att få en bättre bild över hur utbredd smittan är. Det är också bra att personer med lättare symptom kanske kan gå tillbaka till jobbet tidigare om det visar sig att de inte har covid-19, säger Hans Boman.

Att som Hans Boman tror att Västernorrland nu är på, eller närmar oss toppen, av den flacka smittspridningskurva i länet betyder inte att länsborna nu kan slappna av.

– Det är långt kvar till slutet på pandemin. Alla måste hålla ut ett tag till för att få ordning på det här. Fortfarande gäller att vi ska hålla oss hemma om vi är sjuka, vi ska hålla avstånd till andra människor, tvätta händerna med tvål och vatten flera gånger om dagen och begränsa resandet så mycket som möjligt.

"Faran är långt från över"

HÖGBYN "Tro inte för ett ögonblick att faran är över. Ett stort antal av våra medlemmar kämpar varje dag för sin överlevnad under coronapandemin." Det säger Maud Olofsson, som är...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Lidl vill flytta till Hågesta

SOLLEFTEÅ Lidl:s planer på att bygga nytt på Hågestaområdet ligger kvar. En ansökan om att få anpassa detaljplanen för området har gått in till kommunen. Och nu väntar man på...