Fredag 6 december 2019

Nordsverige

Mjölkersättningen till Norrmejeriers bönder minskade med 20 öre per liter den första juli, men förhoppningsvis kommer den kunna höjas igen innan årsskiftet. Efter sänkningen är det nya priset på ett kilo mjölk är 3,24 kronor. Foto: ARKIV

Norrmejerier minskar ersättning till bönder

Efter den första juli får bönder hos Norrmejerier 20 öre mindre per kilo mjölk än tidigare. Detta är en konsekvens av problem i produktionen och förhoppningen är att det inte ska bli långvarigt.

Länet · Published aug 8, 2019 at 13:15

Tekniska problem vid en pulveranlägning där överblivna mejeriprodukter torkas har lett till ökade kostnader utöver prognosen. Dessutom har intäkterna påverkats.

Anläggningen är nu stängd, men de produkter som tidigare torkades där behöver fortfarande hanteras men ger inte längre några intäkter.

Dessutom har äldre maskiner för förpackning av varor krånglat och bidragit till att fler arbetsskift behövt sättas in för att kunna säkertställa leveranser. Maskinernas reparationskostander har också varit utöver förväntan.

Ersättningen för mjölk sänktes tidigare i år med tio öre per kilo och den sänkning som trädde i kraft den första juli är alltså utöver detta.

Peter Edholm som är KRAV-bonde i Nordingrå hoppas att sänkningen ska bli kortvarig och återställas till hösten.

– Det är bättre att sänkningen beror på interna problem än om det hade varit världsmarknadspriset eller efterfrågan på varorna i butiken, säger han.

Samtidigt finns det inga sänkningar som är bra. 20 öre mindre per kilo mjölk är en minskning på ungefär sju till åtta procent.

– Det är viktigt att ha lönsamhet i näringen för att yngre också ska vilja bli bönder, säger Peter.

Peter tycker att ersättningen har hållit en relativt stark position och god utveckling de senaste två åren, vilket innebär att de sänkningar som görs nu ändå kommer från ett starkare utgångsläge.

Samtidigt har det varit en tuff vinter med höga priser på grovfoder som konsekvens av sommarens torka och värmebölja.

Även i år är det torka i Höga Kusten-området.

– Om andraskörden blir dålig så lär det ju i alla fall vara lättare än sist att få tag på annat foder, och det lär vara mer vid normalpris än i vinter, säger Peter.

Norrmejerier meddelar att de jobbar hårt för att åtgärda problemen och hoppas att de ska kunna återställa ersättningen till nivån den var på tidigare.

– En sänkning är mycket beklaglig, vårt mål är att främja mjölkproduktion och göra gott för Norrland och det här påverkar böndernas intäkter negativt, säger Norrmejeriers VD Anders Fredriksson.

Problemen i produktionen kommer inte påverka priset som konsumenter betalar för mjölken.

Norrmejerier

  • Norrmejerier är en ekonomisk förening som ägs av mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.
  • Norrmejerier bildades 1971 genom en sammanslagning av olika mindre mejerier i Västerbottensområdet. Mejeriets område ökar över tid när fler mindre mejerier går ihop med Norrmejerier.
  • Norrmejerier har mejerianläggningar i Umeå, Luleå och Burträsk.
  • Cirka 500 mjölkbönder är medlemmar och äger Norrmejerier.

Sänkningen

  • Det nya priset på ett kilo mjölk är 3,24 kronor. Detta efter en sänkning på 20 öre.

Erika vill ge en kul jul till alla

ÖRNSKÖLDSVIK Tillsammans kan man göra skillnad. Det är utgångspunkten för Erika Howcroft som sedan flera år har drivit insamlingen ”En kul jul för alla” inför jul. – Det jag...

Ytterlännäsgården rivs

BOLLSTABRUK Knappt hann de asylsökande flytta ut innan vandaliseringen drog igång. Nu har Krambo beslutat att gamla Ytterlännäsgården ska rivas. – Det finns ingen återvändo,...