Torsdag 13 maj 2021

Nordsverige

Håkan Ekvall är överläkare och enhetschef för infektionskliniken vid region Västernorrland Foto: RVN

Mycket hög smittspridning i Västernorrland

Det är en mycket hög smittspridning, nästan högst i landet. Framför allt i Örnsköldsvik men spridningen är också hög i Kramfors och Sollefteå. Och det kan bli värre. Nu räknar man med att kulmen i sjukvården inte nås förrän i mitten av maj ett par veckor senare än vad man tidigare räknat med.

LÄNET · Published apr 21, 2021 at 14:50

Det betyder att kulmen när det gäller antal som smittas kommer att vara störst, enligt regionens scenarier, i början av maj.

Även om ökningen inte var lika hög som veckorna före, tio procent, är läget allvarligt.

– Vi har högst antal smittade i landet i förhållande till folkmängden, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Man räknar med att den redan i dag höga belastningen på sjukvården kan öka ytterligare. När detta skrivs behandlas 12 patienter med intensivvård för covid-19. Hela 69 personer är inlagda på alla tre sjukhusen för covid-19.

– Det handlar om patienter i alla åldrar från de som är födda på 1980-talet till de som är födda på 1930-talet, säger Håkan Ekvall överläkare och enhetschef för infektionskliniken.

Det är framför allt de norra delarna av länet som är drabbat.

– Örnsköldsvik har stått för cirka hälften av alla fall och har gjort så under senare veckor. Sedan är det Kramfors och Sollefteå som har många fall medan övriga kommuner inte har en lika hög smittspridning för närvarande, säger Hans Boman.

Förra veckan hade framför allt åldersgruppen 15-19 ökat. Men också andra grupper av medelålders.

Dödligheten har däremot gått ned. Under andra vågen i vintras var den, enligt Boman, 2,1 bland patienternas men har nu gått ned till 0,5 procent i mars vilket förklaras med att många äldre vaccinerats.

Ett problem är enligt Håkan Ekvall, att den brittiska varianten tagit över vilket innebär bland annat mer virus i luftvägarna.

– Man har också virus innan man får symptom. Dessutom fäster viruset lättare på lungcellerna vilket gör att sjukdomen kan bli svårare, säger Håkan Ekvall som också pekar på övervikt som en riskfaktor för svår covid.

Han uppmanar alla att följa alla de restriktioner som finns för att sjukvården ska klara in uppgift.

– Det kommer att ta flera månader innan vaccinen får genomslag och vi kan återgå till ett läge med ett begränsat antal covidpatienter.

Vaccinationerna går dock framåt.

– Under förra veckan slog vi vaccinationsrektord med 16 000 patienter. Det betyder att 30 procent av västernorrlänningarna över 18 år har fått en första dos, säger vaccinsamordnare Karin Sellgren.

Nästa steg i vaccinationen är att börja vaccinera riskgrupper yngre än 60 år. Dessa kommer inte att kallas utan att få boka tid själva. Från den tionde maj och en tid framåt kommer det inte att bli så många nya tider.

– Eftersom vi då kommer att prioritera att ge en andra dos till de som redan är vaccinerade, säger vaccinsamordnare Karin Sellgren.

Det har, enligt Sellgren, inte varit någon utträngning av äldre när yngre släppts på för bokning och 90 procent av de som är 75 år eller äldre är vaccinerade.

Det är fortfarande inte klart när den allmänna vaccinationen kan starta.

Fler nyheter från Ångermanland

Vuxenpsyk i Ö-vik läggs ned

ÖRNSKÖLDSVIK Återremissen kunde inte påverka. Nu läggs vuxenpsykiatriska avdelningen i Örnsköldsvik ned. Detta trots ett kraftigt motstånd från oppositionen.

Fortfarande eko av skotten i Ådalen

KRAMFORS Ådalen 31 var en viktig händelse och en tid av mycket motsättningar i samhället. Dramatiken och att militären sköt mot demonstrerande arbetare gav eko runt om i Europa...
Nordsverige rekommenderar

Vindkraftbolagen ger svar

Sollefteå Vindkraftbolagen Wpd och Eolus har i en skrivelse till kommunen besvarat några frågor som uppstått med anledning av att bolagen ansökt om att få bygga högre, men färre,...

Rösträtt en grund för demokrati

SVERIGE En grundtanke med demokrati är att medborgarna ska ha en möjlighet att vara med och tycka till. Därav är den kvinnliga rösträtten en viktig del i en demokrati.

Matcher för unga i länet tidigast i juni

LÄNET Trots regeringens besked i dag om planerade lättningar av restriktionerna från 1 juni, så blir det i Västernorrland aktuellt med tävlingar för barn och unga tidigast efter 4 juni.

100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången

Sverige Beslutet togs förvisso 1919, men det var först 1921 som det praktiskt kunde användas. Därför firar demokratin och kvinnliga rösträtten 100 år i år. Ett beslut som...
Sport