Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Masstester planeras i Västernorrland

Region Västernorrland planerar nu för att rejält öka testningen i för covid-19 i Västernorrland – så pass mycket att det egna laboratoriet inte kommer att räcka till. Det framkom på onsdagens presskonferens om coronapandemin.

LÄNET · Published jun 10, 2020 at 14:20

Samtidigt varnar man för att det kan bli en ökning av fall i länet.

–Vi ser en ökning fallen i våra grannlän söder ut, både i Gävleborg och framför allt i Uppsala, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Han räknar dock med att vi nått toppen på platån och att vi till och med kan ha passerat den.

– Men då gäller det att vi fortsätter att följa folkhälomyndighetens råd, stanna hemma om man har det minsta symptom, tvätta händerna med tvål och vatten ofta, säger Hans Boman.

–Det tar ju inte slut. Vi räknar med att det här kommer att fortgår åtminstone över sommarmånaderna, säger han.

Hittills har 90 personer avlidit av covid-19.

– Det vårdas 38 patienter för sjukdomen på våra sjukhus varav sex på intensiven.

I fortsättningen ska alla med symptom kunna testas.

–Vi har varje vecka ökat antalet prover och har nu passerat tusen prover per vecka, säger Anders Sylvan, regiondirektör.

Nu testar regionens företagshälsovård vårdpersonalen för att avlasta så att regionen har kunnat testa patienter och personal inom äldreomsorgen.

– Men från start den 5 juni ska vi kunna erbjuda vår befolkning med symptom en möjlighet att testas p, säger Anders Sylvan.

Anders Sylvan hoppas att man ska kulla klara av denna ökning utan att det blir köer och trängsel eftersom det kommer att bli en utmaning eftersom det blir helt andra volymer av provtagning.

Förutom att hälsocenttralerna kopplas in för dessa tester blir det också en parallell organisation med andra lokaler och annan logistik.

–Vi vet också att vårt laboratorium har en kapacitetsgräns och när man passerat den klara man inte att analysera fler prover. Därför kommer vi också att använda andra laboratorier och det kan betyda längre svarstider än idag där vi kan få svar inom några timmar. Men det här ska på sikt innebära en stor förbättring för läget.

Hans Boman räknar med att pandemin kommer att vara åtminstone över sommaren Foto: RVN

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport