Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Många missar sin rätt till ett bostadstillägg

Många pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg men får inget.Detta eftersom bostadstillägg är något som man faktiskt måste söka om. Nu har Pensionsmyndigheten fått i uppdrag att informera pensionärsorganisationen om denna möjlighet.

Härnösand · Published okt 2, 2018 at 14:15

Claes Turesson från Pensionsmyndigheten talade för någon vecka sedan på ett möte med styrelseledamöter för PRO-föreningarna i Ångermanland, Medelpad och Jämtland.

–Det här är en viktig fråga för våra medlemmar. Därför är det bra att vi nu har fått möjlighet att kunna få information till våra förtroendevalda som i sin tur kan informera medlemmarna., säger Ann-Sofie Ingman, ordförande för PRO Ångermanland .

Claes Turesson från Pensionsmyndigheten berättar att Pensionsmyndigheten fått ett uppdrag om att informera om möjligheten att söka bidrag. Och han och myndigheten befinner sig nu mitt i en turné till olika pensionärsorganationer i landet. Detta efter att först har gjort några pilotstudier om hur en information ska läggas upp.

– Vi vet att det finns ett mörkertal som vi uppskattar till cirka 1000000 personer. Men det är inget som vi vet, säger Claes Turesson.

Pensionsmyndigheten informerar om att ett bostadstillägg är inget socialbidrag utan är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen. Men det är inget man får automatiskt utan måste söka.

–Det är många som kanske inte söker för de tror kanske att de har samma ekonomiska situation som en vän eller granne som fått nej. Men alla situation är unik. Därför kan det vara värt att söka, säger Claes Turesson.

Fakta om bostadstillägg

  • En enkel tumregel är att en som är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör kolla upp om du kan ha rätt till bostadstillägg.
  • Är du ensamstående är 5 560 kronor det högsta beloppet som du kan få i bostadstillägg.
  • Är du gift, sambo eller registrerad partner och ni lever ihop, kan du som mest få 2 780 kronor per månad i bostadstillägg eftersom du delar bostadskostnaden med någon. Lever du och din partner isär kan ni i vissa fall få bostadstillägg som för ensamstående. Så kan det till exempel vara om en av er flyttar till ett äldreboende. 
  • Hur mycket du kan få beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. Du kan själv räkna ut om du kan få något genom vår beräkningshjälp. Ofta kan du ha rätt till bostadstillägg senare i livet.
  • Det kan till exempel vara aktuellt att ansöka om du har flyttat isär eller blivit änka eller änkling. Det kan också vara aktuellt om du fått en lägre inkomst, till exempel om tjänstepensionen upphör eller om du har flyttat och fått en högre bostadskostnad.
  • Källa Pensionsmyndigheten

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...