Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

GRAFIK: Många människor betalar inte p-böterna

Hittills i år har närmare 12000 personer fått p-böter i Västernorrland. Men många väljer att inte betala böterna. Det visar statistik som Nordsverige tagit del av och sammanställt.

LÄNET · Published nov 26, 2018 at 12:16

Statstiken visar att de flersta betalar sina p-böter men ocks att en av tio bilister struntar i att betala böterna.

Vi har bland annat tittat på statistiken för de första månaderna i år. januari till och med oktober. Och den visar att närmare 900 bilister inte har betalat sina p-böter. Det handlar framför allt storstäderna i länet och framför allt Sundsvall. Om om man ser till absoluta tal är det de som parkerar i Sundsvall som oftast struntar i att betala böterna.

Ser man till procent så är det kramforsborna, som vid sidan av timråborna som är värst, som mest struntar i att betala sin p-bot. Det gäller för 2018. Detta kan vara en tillfällighet eftersom 2017 så betalade mer än 19 av 20 sina p-böter i Kramfors vilket är en högre andel än i omkringliggande kommuner.

Det är också stor skillnad mellan kommunerna i Västernorrland om hur många p-böter som utfärdas. Av de mellanstora kommunerna i Ångermanland utmärker sig Härnösand som utfärdar betydligt fler böteslappar än de nästan jämstora kommunerna Kramfors och Sollefteå.

Härnösand utfärdar tre gånger fler böteslappar jämfört med Sollefteå som ändå utfärdade betydligt fler böter än Kramfors.

Länets två stora kommunenr Sundsvall och Örnsköldsvik är också de kommuner som bötfäller flest.

I Sollefteå blev det en kraftig ökning av antalet utfärdade p-böter mellan 2016 och 2017. 2016 var det bara 114 personer som bötfällldes medan året efter hade siffran nästan tredubblats till 336. Totalt i länet har över 30000 personer fått p-böter under perioden från och med januari 2016 till och med oktober månad i år.

I Sollefteå är det Securitas som utfärdar böter. Men det är det polisen som hanterar bestridande av parkeringsanmärkningar.

Om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel, så kan den som blivit felbehandlad besöka en polisstation i den kommun där anmärkningen är utfärdad och begära rättelse.

Den som däremot anser att parkeringsanmärkningen är felaktig ska skriftligt bestrida det till polisen i det län där anmärkningen är utfärdad.

Ett ovälkommet inslag på bilens vindruta är p-boten. De flesta väljer att betala direkt. Foto: PRESSBILD

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...