Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Flera lärare slutar på Hälledalsskolan

Några av lärarna har sagt upp sig från Hälledals skola. Det råder kaos säger en av föräldrarna med barn på skolan. Men skolledningen räknar med att kunna rekrytera behöriga lärare under läsåret.
– Vi står inför en utmaning. Samtidigt finns det många fördelar med att arbeta här på Hälledals skola, säger Anna Lindmark, rektor.

RAMVIK · Published okt 25, 2018 at 08:49

Hälledals skola har haft omfattande problem. Det var i förra hösten som Skolinspektionen gjorde en inspektion och påtalade brister inom ett flertal områden. Problem som föräldrarna på skolan uppmärksammat.

– Det har varit mer eller mindre kaos. Och det har knappast blivit bättre nu när lärare säger upp sig, säger Hans Rosengren, förälder.

Hälledals skola har, enligt skolledningen, under våren gjort de insatser som krävs för att avhjälpa bristerna. Skolinspektionen konstaterar nu att skolan har åtgärdat bristerna inom de tre områdena och gör bedömningen att bristen inom området Bedömning och betygssättning kommer att avhjälpas. Skolinspektionen avslutade därför ärendet i juni.

I somras fick skolan en ny skolledning, rektor Anna Lindmark och biträdande skolledare Anna Prytz, som står inför flera utmaningar. Dels att fortsätta arbetet med att säkerställa att arbetet fortsätter utifrån den bedömning Skolinspektionen gjort. Dels komma till rätta med skolans underskott och dels försöka bygga upp en långsiktig, hållbar organisation och pedagogik för skolan.

Hans Rosengren menar att det är ledningens dåliga kontroll som ligger bakom att lärare slutar sina anställningar:

– Hon är ny som grundskolerektor och har kanske inte sagt ifrån som hon borde.

Läs mer i torsdagens nummer av Nordsverige.

Förbättringar för hästföretagare

LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...