Torsdag 21 februari 2019

Nordsverige

Kyrkor renoveras i stiftet

Ett antal kyrkor i Härnösands stift får nu dela på 21, 7 miljoner kronor i bidrag till renoveringar.

LÄNET · Published okt 8, 2018 at 07:15

Det är staten som bidrar med pengar för att bevara det gemensamma kulturarv som många kyrkor är. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna.

Bidraget går till kostnadskrävande insatser på de kyrkor, kapell och klockstaplar som är skyddade enligt kulturminneslagen.

– Det är ett mycket välkommet bidrag till arbetet med att vårda och underhålla det kyrkliga kulturarvet, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.

Totalt får 26 projekt i Härnösands stift del av statens kyrkoantikvariska ersättning 2019.

De största projekten i Västernorrland är:

  • Nora kyrka, 3 256 000 kronor till lagning av putsskador och stomme i kyrktornet.
  • Torpshammars kyrka, 2 600 000 kronor till restaurering av fönster, tak och fasad.
  • Ramsele gamla kyrka, 1 820 000 kronor til byte av spåntak och omputsning av fasad.
  • Fiskarkapellen, 824 000 kronor som ska gå till etapp två av inventering och åldersbestämning av dessa kapellen längs kusten.

Bygdeforskaren Tore Ramström tycker det är viktigt att kyrkor renoveras.

– Därför att det är en symbol för det mänskliga samhället. Ser illa ut om inte byggnaderna hålls i ordning. Och tidens tand sliter.

Nora kyrka räddades i sista stund från att brännas ner under ryssarnas härjningar under stora ofredens tid. Just som kyrkan skulle tändas på kom signalen om återtåg och de hästburna kosackerna for i väg.

Utomhusmatlagning med helhetstänk

ARNÄSVALL Intresset för utelivet och inte minst uteplatsen och maten är på tydligen uppgång. – Vi ser att intresset vuxit ganska kraftigt de senaste fem åren, säger Anna...

Fler tidiga sommarjobb att söka

KRAMFORS Redan nu finns det många sommarjobb att söka i landet. Vanligast är jobb inom sjukvård och omsorg som står för hälften av alla lediga platser. I Västernorrland fanns 787...