Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Redan från nästa år är det bara minderåriga utan beskattningsbar inkomst som klarar sig från den nya tv-avgiften. Foto: PRESSBILD

Klart med ny tv-avgift för alla

Förra veckan blev det klart med en ny tv-avgift i Sverige för public service. Det innebär att alla myndiga svenskar med beskattningsbar inkomst kommer att tvingas betala avgiften.

ÅNGERMANLAND · Published nov 25, 2018 at 11:15

Förra onsdagen klubbades den den nya tv-avgiften igenom av riksdagen, något som kommer att synas på januarilönen blir ungefär hundralappen lägre. Enligt det lagförslag som nu godkänts av riksdagen har alla nytta av public service, därmed ska också alla betala tv- och radiovanor.

Det är den beskattningsbara inkomsten som kommer att reglera hur mycket var och en betalar.

Den nya avgiften kommer som mest att landa på 1 300 kronor på år, vilket också innebär att ungefär 67 procent av svenskarna betalar maxavgiften.

För hushåll med två vuxna kan det innebära att hushållets totala tv-avgift höjs med 200 kronor per år, det vill säga totalt 2 600 kronor medan dagens avgift ligger på 600 kronor i kvartalet. För hushåll där vuxna arbetande barn bor hemma kan det bli kännbart dyrare.

Detta medan pensionärer och ensamhushåll tillhör vinnarna på den nya avgiften enligt Skatteverkets beräkningar.

Den nya tv-avgiften kommer nämigen att betalas via skatten och uppgår till en procent av den beskattninsbara inkomsten upp till ett tak.

Som mest landar avgiften därmed på cirka 1 300 kronor.

Har man en lägren inkomst än 13 600 kronor per månad betalar man en reducerad avgift. Avgiften utifrån inkomstbasbeloppet som ändras årligen.

1

procent av den beskattningsbara inkomsten utgör avgiften.

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...