Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

Klart för nytt regionstyre

Det är nu klart hur regionen ska styras. För nu har både socialdemokraterna och oppositionen formerat sig i regionstyrelseledningen, Den kommer att bestå av Glenn Nordlund och Sara Nylund. Och oppositionsråd blir som väntat Jonny Lundin (C).

LÄNET · Published nov 23, 2018 at 08:00

Den viktiga posten som ordförande för revisionen går till Else Ammor, tidigare kontroversiell och utesluten moderat politiker som sedan en liten tid blivit Sjukvårdspartist.

Det borgar för att regionen får en revisor som kommer att ställa höga krav på att regler uppfylls. Else Ammor är känd för att inte tveka att säga ifrån när det behövs.

– Jag är mycket bra på att läsa innantill. Och så är jag jurist. Jag kommer att ta uppdraget på största allvar men naturligtvis även samarbeta med de andra revisonsföreträdarna, säger Else Ammor, som ser fram emot det nya uppdraget.

De tre partierna samverkar valtekniskt med Vänsterpartiet.

– Detta gör vi framför allt för att öka inflytandet för oss och minska inflytandet för Sverigedemokraterna, säger Jonny Lundin.

Som andre vice ordförande i Regionfullmäktige föreslås Kjell Bergkvist (C) som också blir gruppledare för Centern när Jonny Lundin blir regionråd.

Pia Lundin (SJVP) sjuksköterska vid sjukhuset i Sollefteå och i många år som arbetsledare blir andre vice ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden.

– Jag har varit med om att både öppna och stänga avdelningar och vet vad de är som får personal att sluta.

Hon hoppas att kunna ta med sig sin professionella kunskap med sig till beslutsfattarna i den jättenämnd som nu ska hantera alla sjukvårdsfrågor, både sjukhusen och primärvården.

– Jag vet att jag kan en del om vården, säger Pia Lundin, som nu lämnar jobbet som IVA-chef för att vara oppositionsföreträdare på 85 procent.

I samma nämnd kommer även Katarina Hägg, toppnamnet för Sjukvårdspartiet och sjuksköterska från Örnsköldsvik, att sitta.

– Vi i Sjukvårdspartiet prioriterar ju sjukvårdsfrågorna och därför att sitta i Hälso- och sjukvårdsnämnden, säger partiledare Matiias Rösberg, som blir gruppledare för Sjukvårdspartiet.

Som vice ordförande i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län föreslås Henrik Sendelbach (KD). Gruppledare för Kristdemokraterna blir Mona Hammarstedt.

Gruppledarna har en 40 procentig arvodering plus extra efter hur många mandat man har, alltså från 26000 kronor i månaden och uppåt.

Även Socialdemokraterna har valt sin uppställning. Gruppledare i regionfullmäktigegruppen blir Roger Johansson från Sundsvall.

Jan-Olov Häggström, Örnsköldsvik blir ordförande för regionfullmäktige. Han lämnar regionsrådsposten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden leds av Lena Asplund (M).

Ordförande i Scenkonst Västernorrland blir Ewa Back (S) Sundsvall och för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Thomas Näsholm (S) Kramfors.

Förra oppositionsrådet Per Wahlberg (M) kommer att sitta i regionstyrelsen, som ordförande i Kollektivtrafikmyndigheten och på några andra poster och bli kvar som regionpolitiker.

Elisabet Lassen (S) från Sollefteå hamnar i regionstyrelsen.

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...