Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Lena Asplund (M) vill inte kommentera sin partikollega Irene Svenonius (M). Foto: LENNART LUNDBERG

Ingen soldaritet från Stockholm

Region Stockholm vill skjuta upp den beslutade skatteutjämningen mellan landet regioner. Detta skulle kunna påverka Region Västernorrland som redan har en dålig ekonomi där sjukvården väntas gå back med hundratals miljoner i år.

STOCKHOLM · Published jul 8, 2020 at 16:52

Region Stockholm argumenterar med att regionen är en av de regioner som drabbats hårdast av coronavirusets framfart med nästan 21 500 bekräftade fall.

Region Stockholm skriver i ett pressmeddelande att man under våren har fyrdubblat IVA-kapaciteten, byggt ett helt nytt sjukhus, säkrat skyddsutrustning för en andra våg och var först i landet med att komma igång med bred och storskalig testning. Därtill befinner sig både Stockholm och Sverige, enligt finasregionsrådet i Stockholm Ingrid Svenonius, i en djup ekonomisk kris till följd av coronaviruset.

Hennes partikollega sjuvårdsregionrådet i Västernorrland Lena Asplund (M) vill inte kommentera Svenonius utspel.

– Jag brukar inte kommentera eller recensera mina partikollegor, kommenterar Lena Asplund.

Utjämningen innebär, enligt regionrådet Iréne Svenonius, att Region Stockholm ska gå från att betala en miljard 2019 till att betala 3,6 miljarder när systemet är fullt utbyggt 2023.

Nu kräver Region Stockholm att regeringen pausar chockhöjningen och skjuter upp införandet till 2023.

- Det är orimligt att under pandemin och med det nya ekonomiska läget driva igenom chockhöjningen av utjämningsskatten, en Stockholmsskatt på 3,6 miljarder kronor, som vi är den enda av landets 21 regioner som betalar. Det motsvarar drygt 5000 sjuksköterskor. Idag arbetar cirka 11 000 sjuksköterskor i regionen och de behöver bli fler – inte färre. Det handlar om enorma pengar som regering och riksdag vill ta från Stockholmsvården. Därför begär Region Stockholm att regeringen åtminstone ger oss en andningspaus så att vi kan återstarta Stockholmsregionen efter en extraordinär vår, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

Hon hävdar att coronaviruset har slagit hårdare mot Stockholmsregionen än mot många andra delar.

– Både med många sjuka, enorma intäktsbortfall i kollektivtrafiken och vikande skatteintäkter. För att klara den snabba och nödvändiga omställningen av sjukvården under våren har en stor del av den planerade vården skjutits upp, vilket har medfört en vårdskuld som motsvarar 1,5 - 2 miljarder kronor. Det är därför helt nödvändigt att pausa det dråpslag som ökad utjämning innebär. Vi behöver varje krona i Stockholmsvården så att vi bl a kan börja beta av den vårdskuld vi på grund av extraordinära omständigheter nu byggt upp, säger Irene Svenonius (M).

Region Stockholms regionfullmäktige uppdrog till regionstyrelsen att begära hos regeringen om att genomförandet av ändringarna i det kommunala skatteutjämningssystemet för Region Stockholm skjuts upp till 2023.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Osäker framtid för Österåsen

SOLLEFTEÅ Idag onsdag har personalen på Österåsen kallats till information om framtiden för verksamheten inom livsstilsmedicin. På torsdag har kommunledningen kallats för att...