Söndag 20 september 2020

Nordsverige

Hög smittspridning i Västernorrland

Det pågår en hög smittspridning i Västernorrland. Högre än till exempel i Stockholm om man ser till fall per 100 000 invånare.

LÄNET · Published aug 5, 2020 at 14:20

Men samtidigt minskar smittspridningen vecka för vecka. Förra veckan konstaterades 38 fall av sjudomen, en betydlig minskning jämfört med veckan före.

­Vi har konstaterat allt som allt 1795 fall, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkarei Västernorrland.

Det är just nu Sundsvall som har allra flest fall i Västernorrland närmare 70 procent. Tvåa bland kommunerna är numera Härnösand.

Förra veckan lades ingen in på sjukhus med covid 19.

­ Den här veckan har vi ett fall. Men ingen som får intensivvård sedan två veckor tillbaka.

Det har inte inträffat ett dödsfall denna vecka Hittills har 133 person avlidit med konstaterad covid 19 i länet. I genomsnitt i riket är 13 fall på 100000 invånare.

­ De senaste veckorna har den siffran sjunkit och vi ligger nu på 15. Den högsta noteringen var 68 fall under vecka 27.

Antalet tester har gått ned och antalet positiva tester har minskat ännu mer.

Förra veckan visade 2,6 procent ett positiv t testresultat. (det vill säga att man har sjukdomen)

I princip har man lyckats vårda utan att bryta mot de egna reglerna. Men i ett par fall har det hänt avvikelser som nu utreds.

Västernorrland kommer inom kort att övergå till normalorganisation och alltså lämna stabsorgansationen. Samtidigt ska man om ett par veckor när personal är tillbaka från semestrarna börja beta av den vårdskuld som finns genom att behandlingar och operationer skjuts upp på grund av pandemin.

­ Vi kommer att avveckla organisationen med stora covid-avdelningar och istället vara flexibla om det blir någon ökning i höst, säger Anders Sylvan, tillföordnad sjukhusdirektör.

Han berättar också att regionen har beställt 400000 sprutor och kanyler som kan behövas om ett vaccin kommer på plats.

Martin Enander är en av chefläkarna i Region Västernorrland deltog också på pressinformationen.. De arbetar för att säkerställa, upprätthålla och förbättra patientsäkerheten och det nya coronaviruset har inneburit utmaningar. Chefläkarna bedömer att patientsäkerheten varit god hittills under pandemin.

- En katastrof kännetecknas av att efterfrågan och behov under en tid överstiger tillgängliga resurser. I början av mars såg det ut som en katastrof hotade oss och hela vår sjukvård sattes under exceptionell press. Vi hamnade tack och lov aldrig där, säger Martin Enander.

Under pandemin har chefläkarna varje vecka sökt fram alla avvikelser som rört covid-19, och rapporterat det som de bedömt som relevant för att förbättringar snabbt ska kunna göras.

- En stor del av dessa avvikelser har handlat om risk för, eller inträffad, smittspridning. Ofta har det hänt vid flytt av patienter. Byte av ansvarig verksamhet är tyvärr en väl känd risksituation inom vården. Vi jobbar ständigt med att förbättra det, berättar Martin Enander.

Allvarliga avvikelser har hittills varit få, men ett par sådana som berör allvarligt sjuka patienter har inträffat och de händelserna utreds nu.


- Tyvärr kom smittan in på många av landets särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har påbörjat ett arbete för att särskilt granska detta, och i vårt län är det ett par boenden som berörs. Det är lett till att människor inte sökt vård på samma sätt som tidigare och att planerad vård som bedömts kunna vänta har blivit satt på paus.

Pandemin har inneburit en stor påfrestning för sjukvården, och mycket lidande för många av de som insjuknat och deras anhöriga.

­ Vår bedömning är trots allt att vi i denna svåra situation har kunnat upprätthålla en god patientsäkerhet. De som arbetar vid första linjen i sjukvården gör ett fantastiskt arbete, säger Martin Enander.

Fredrik deltar i mästarkampen

ÖRNSKÖLDSVIK Inspelningarna av den 13:e säsongen av Mästarnas mästare drog igång i fredags. En av deltagarna är Fredrik Lindström, skidskytten från Anundsjö som numera går på...

Sollefteå inväntar försvarsbeslutet

SOLLEFTEÅ På fredagen rapporterade Dagens Nyheter om att regeringen (S och MP) och samarbetspartierna i Riksdagen, Centerpartiet och Liberalerna, enats om att återetablera ett...

Vaccin kostnadsfritt för äldre och riskgrupper

LÄNET I år blir influensavaccinet kostnadsfritt för äldre och riskgrupper i Västernorrland. Tidigare har alla fått betala för sprutan. De nya reglerna har kommit till eftersom...