Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

Foto: PIXABAY

Här får du ej röka efter 1 juli

Syftet med den nya lagen är att samla alla nuvarande regler i en lag och i slutändan minska tobaksanvändandet. Det var 2005 som Sverige senast fick en ny lag på tobaksområdet. Då blev det rökförbud på restaurangerna.

LÄNET · Published maj 10, 2019 at 06:15

Från och med den 1 juli träder en ny och mycket strängare tobakslag i kraft.

Efter det ska alla som säljer tobak och e-cigaretter synas i sömmarna precis som restauranger som säljer alkohol: samma regelverk, samma riktlinjer.

Rökförbundet omfattar cigaretter, e-cigaretter och vattenpipor samt bruket av örter som tobaksersättning. Det blir förbjudet att röka dem på lekplatser, inhägnade idrottsplatser, inom all kollektivtrafik och uteserveringar.

Förbudet kommer dessutom att gälla utanför entréer till butiker, restauranger och andra ”utrymmen som allmänheten har tillträde till”.

Regeringens mål är ett rökfritt Sverige år 2025.

För att förhindra illegal handel med tobak kommer det införas bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning den 20 maj 2019. Varje förpackning ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Om märkningen saknas får varan inte säljas i Sverige.

Den nya tobakslagen 2019

  • Från och med den 1 juli träder en ny och mycket strängare tobakslag i kraft. Lagen berör all tobaksrökning men också E-cigaretter, vattenpipstobak och bruket av örter som tobaksersättning.
  • Förbudet utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus och det är ägaren av lokalen eller den som disponerar den som är ansvarig för att lagarna följs. Dessa platser omfattas:
  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållsplatser och taxizoner. Även andra områden avsedda för resenärer, bland annat biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och kaféer.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning. Förbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövvandet utan även platser som används för andra ändamål såsom försäljning om dessa ligger i det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor, omfattas det fortfarande av förbudet.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler som omfattas av förbudet enligt lagen om tobak och liknande produkter, exempelvis entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Matnyttigt föredrag

KRAMFORS Stringo i Nyland har med sina fordonslyftare vuxit runt om i världen och lever allt mer på export. Kraven är stenhårda och att hitta rätt kompetens är avgörande för...

Det blir lättare att få ett tillfälligt alkoholtillstånd

RAMSELE I fortsättningen är det lättare för lastbilsträffen och andra tillfälliga arrangemang att få tillstånd att servera alkohol. Det har kommunstyrelsen i Sollefteå beslutat.

Färre länsbor röstar i förtid

LÄNET Allt fler svenskar vill förtidsrösta i EU-valet. Framför allt är det i storstadsregionerna som fler gått till valurnorna i förväg. I glesbygdslänen är utvecklingen den...