Måndag 17 februari 2020

Nordsverige

Går ihop om ett nytt regemente

Härnösand/Sollefteå regemente i Västernorrland. Det är namnet på det gemensamma regemente som Härnösand och Sollefteå föreslår försvarsmakten.
– Det är roligt att alla kommuner i länet står bakom satsningen och även regionen. De tycker det är ett bra koncept och supportrar den idén, säger landshövding Berit Högman.

LÄNET · Published sep 19, 2019 at 15:28

Under tiden som det pågår en dragkamp mellan de orter som försvarsberedningen aviserat möjliga för en nyetablering av regementen väljer länets intressenter att arbeta ihop.

– Tillsammans har vi ett väldigt starkt erbjudande för att få ett av de två regementen som ska startas, säger kommunalråden Andreas Sjölander (S) i Härnösand och Johan Andersson (C) i Sollefteå.

I maj när försvarsberedningen lade fram sitt förslag föreslogs att fyra nya regementen skulle startas. Två av dem ska enligt förslaget placeras i Göteborg och Arvidsjaur. För de andra två noterades att Härnösand, Sollefteå, Östersund och Falun visat intresse.

Nu går alltså Härnösand och Sollefteå ihop om ett gemensamt förslag.

– Tillsammans kan vi erbjuda två olika övningsmiljöer: skogen och bergen i Sollefteå, havet och kusten i Härnösand, konstaterar Johan Andersson.

På båda ställena finns övnings- och skjutfält med gällande miljötillstånd och militär infrastruktur i form av till exempel logement, övningslokaler och verkstäder.

I Härnösand finns den militära verksamheten kvar med ett 60-tal anställda som utbildar både rekryter och hemvärnssoldater.

– Vår största fördel är att vi snabbt och kostnadseffektivt kan komma igång, framhåller Andreas Sjölander.

Dagens kapacitet skulle kunna öka till att utbilda 250 rekryter inom några månader och uppemot 500 på sikt.

200 miljoners order för Strängbetong

LÅNGVIKSMON Producenterna behöver öka sin produktion för att möta en växande efterfrågan på pappersförpackningar. Det föranleder en ny industribyggnad i Obbola - något som...

Prästen lämnar sin tjänst

KRAMFORS Sven Alberius, kyrkoherde i Kramfors pastorat, lämnar 1 juli sin tjänst. –Jag hade gärna fortsatt ett år till om förutsättningarna varit annorlunda, säger han. – Men...