Söndag 26 maj 2019

Nordsverige

Sjukvårdspartiska regionrådet Pia Lundin anser att barnmorskorna borde få bättre lön. Foto: LENNART LUNDBERG

"Full förståelse" för upprörda barnmorskor

Sjukvårdspartiet har förståelse för barnmorskornas krav på högre lön. Men samtidigt anser Mattias Rösberg och Pia Lundin regionråd Sjukvårdspartiet i Västernorrland att lönerna sätts av tjänstemän.

ÖRNSKÖLDSVIK · Published maj 7, 2019 at 15:15

– Vi har full förståelse för att barnmorskorna i Örnsköldsvik är upprörda. Bristfällig eller avsaknad av dialog under flera år, betydligt lägre ingångslön än de nordliga grannlänen, mycket liten lönespridning och så erbjudandet till stafettsjuksköterskor på 95 000 kr per månad under sommaren - ja, det är inte konstigt, säger Pia Lundin.

De två konstaterar att de har som alla andra partier ingenting att göra med löneförhandlingar.

–  Men har man kunnat göra satsningar i andra län i norr så borde det fungera även i Region Västernorrland. Och ser man på resultaten – löneutveckling, personalflykt och stafettkostnader – så kan man ifrågasätta hur ekonomiskt rationellt regionen agerar. En lönestruktur som ger mycket missnöjd personal ger uppenbarligen högre hyreskostnader än en lönesättning som ger nöjdare personal som stannar, säger Mattias Rösberg.

De två anser att Marju Dahmoun, länsverksamhetschef för kvinnosjukvården i Region Västernorrland tycks anse att en huvudorsak till bristen på barnmorskor är vårt nordliga läge och att vi har små enheter.

– Men till och med den tidigare minsta enheten, BB i Sollefteå, hade noll kronor i hyreskostnad både 2015 och 2016. Vi hävdar att de viktigaste orsakerna istället är regionledningens personalpolitik, den centraliserade organisationen, länsklinikerna och de så kallade strukturåtgärderna.

Matnyttigt föredrag

KRAMFORS Stringo i Nyland har med sina fordonslyftare vuxit runt om i världen och lever allt mer på export. Kraven är stenhårda och att hitta rätt kompetens är avgörande för...

Det blir lättare att få ett tillfälligt alkoholtillstånd

RAMSELE I fortsättningen är det lättare för lastbilsträffen och andra tillfälliga arrangemang att få tillstånd att servera alkohol. Det har kommunstyrelsen i Sollefteå beslutat.

Färre länsbor röstar i förtid

LÄNET Allt fler svenskar vill förtidsrösta i EU-valet. Framför allt är det i storstadsregionerna som fler gått till valurnorna i förväg. I glesbygdslänen är utvecklingen den...