Måndag 27 januari 2020

Nordsverige

Oppositionsrådet Jonny Lundin (C) är kritisk till majoritetens agerande.

Fortsatt tungt ekonomiskt för regionen

Majoritetens budget har nu klubbats i Region Västernorrland. Det betyder att regionen nu tvingas att använda längre tid på sig att få ordning på ekonomin.

LÄNET · Published dec 3, 2019 at 06:15

Debatten var hård. Oppositionen vill satsa mer på vård och hälsocentraler. Sjukvårdspartiet liksom Vänsterpartiet drev på för att även Sollefteå ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus. Detta kunde SJVP göra eftersom man kan tänka sig att spara mer på andra delar av regionens uppgifter än sjukvården. Vänstern var ensam om att vilja höja skatten.

Majoritetens budget innebär oförändrad skatt. Primärvårdens ram utökas med 10 miljoner 2020 och ytterligare 10 miljoner 2021. I budgeten ges specialistvården utrymme att göra ett underskott på 247 miljoner under 2020, och på 100 miljoner 2021.

2022 ska specialistvården ha en budget i balans. Handlingsplaner har tagits fram för en del av det förändringsarbete som ska göras, och fler ska tas fram.

–  Majoritetens (S,M,L) utlovade satsningar har nu istället definitivt utbytts mot stora besparingar för länets Primärvård, 10 miljoner kronor extra tillförs visserligen primärvården år 2020 men samtidigt verkställs också besparingskraven på  40 miljoner kronor för de egna hälsocentralerna.

Detta samtidigt som Primärvården i Västernorrland redan är rejält underfinansierad med minst 100 miljoner kronor jämfört med de övriga skogslänen, säger oppositionsrådet Jonny Lundin (C).

Oppositionen föreslog istället fullt finansierade satsningar för både de regiondrivna hälsocentralerna och Västernorrlands privata vårdcentraler bland annat genom att minska utrymmet för oförutsedda utgifter.

–  Men för S), (M) och (L) så är tydligen politisk prestige viktigare än en stärkt finansiering av den nära vården i hela Västernorrland, kommenterar oppositionsrådet Jonny Lundin (C).

Juridisk hjälp till Arne Gavelin

SELTJÄRN Centrum för rättvisa utreder nu om Arne Gavelins upplevelse av förvaltarskap är ett lämpligt fall för dem att driva vidare. – Vi är ju en stiftelse som hjälper enskilda...

Patric uppmärksammas för sitt ideella arbete

BJÄRTRÅ Eldsjälen Patric Svanholm från Bjärtrå IS är nominerad till ett ärofyllt stipendium för sitt arbete med att integrera nyanlända. Bakom stipendiet står stiftelsen Sverige...

Per skapar med trä och skrift

BÄCK Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har Per Larsmark i Bäck varit präst. Nu är han pensionär, men hoppar in ibland som präst när och där han behövs. Men mest ägnar...