Tisdag 22 september 2020

Nordsverige

Oppositionsrådet Jonny Lundin (C) är kritisk till majoritetens agerande.

Fortsatt tungt ekonomiskt för regionen

Majoritetens budget har nu klubbats i Region Västernorrland. Det betyder att regionen nu tvingas att använda längre tid på sig att få ordning på ekonomin.

LÄNET · Published dec 3, 2019 at 06:15

Debatten var hård. Oppositionen vill satsa mer på vård och hälsocentraler. Sjukvårdspartiet liksom Vänsterpartiet drev på för att även Sollefteå ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus. Detta kunde SJVP göra eftersom man kan tänka sig att spara mer på andra delar av regionens uppgifter än sjukvården. Vänstern var ensam om att vilja höja skatten.

Majoritetens budget innebär oförändrad skatt. Primärvårdens ram utökas med 10 miljoner 2020 och ytterligare 10 miljoner 2021. I budgeten ges specialistvården utrymme att göra ett underskott på 247 miljoner under 2020, och på 100 miljoner 2021.

2022 ska specialistvården ha en budget i balans. Handlingsplaner har tagits fram för en del av det förändringsarbete som ska göras, och fler ska tas fram.

–  Majoritetens (S,M,L) utlovade satsningar har nu istället definitivt utbytts mot stora besparingar för länets Primärvård, 10 miljoner kronor extra tillförs visserligen primärvården år 2020 men samtidigt verkställs också besparingskraven på  40 miljoner kronor för de egna hälsocentralerna.

Detta samtidigt som Primärvården i Västernorrland redan är rejält underfinansierad med minst 100 miljoner kronor jämfört med de övriga skogslänen, säger oppositionsrådet Jonny Lundin (C).

Oppositionen föreslog istället fullt finansierade satsningar för både de regiondrivna hälsocentralerna och Västernorrlands privata vårdcentraler bland annat genom att minska utrymmet för oförutsedda utgifter.

–  Men för S), (M) och (L) så är tydligen politisk prestige viktigare än en stärkt finansiering av den nära vården i hela Västernorrland, kommenterar oppositionsrådet Jonny Lundin (C).

Projekt ska locka ut i naturen

Sollefteå Sedan i mitten av juni har man kunnat skymta orangemålade träpinnar i naturen kring Sollefteå. Pinnarna är checkpoints och de ingår i Sollefteå kommuns projekt ”Hitta...

Stiftsstyrelsen vill avsätta biskopen

LÄNET Skyddsombud oroas av en konflikt med biskop Eva Nordung Byström. Nu agerar stiftsstyrelsen för att avsluta biskopens anställning med hänvisning till att förtroendet är...