Fredag 10 april 2020

Nordsverige

Corona-patienten vårdas på infektionskliniken vid Sundsvalls sjukhus Foto: LENA LANDER RVN

Första sjukhusfallet i Västernorrland

Nu har sjukhusvården i Västernorrland fått det första Coronoafallet En person vårdas nu på en av de få intensivvårdsplatserna på sjukhuset i Sundsvall.

LÄNET · Published mar 19, 2020 at 13:15

Patienten var isolerad redan innan sjukdomen var konfirmerad, eftersom sjukvården misstänkte att patienten kunde vara smittad av coronaviruset.

– Vi följer självklart upp detta mycket noggrant nu. Patienten har vårdats enligt de riktlinjer som finns för covid-19 sedan personal fattade misstanke om smittan, men patienten har före det haft viss kontakt med vårdpersonal och varit i samma rum som andra patienter, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Patienten, som är i övre medelåldern, har varit utomlands och smittspårning pågår.

– Nu arbetar vi med smittspårning enligt våra rutiner. Vi kontaktar de personer patienten har varit i kontakt med, som exempelvis vårdpersonal, medpatienter och närstående, och tar prover vid behov. Det går inte att få säkra svar på prover innan en person visar symptom, så det är ingen idé att testa alla direkt. Vi arbetar för att minimera smittspridningen så mycket det går, berättar Maria Tempé.

Skarpt brev till myndighet

SOLLEFTEÅ Migrationsverket glesar ut i asylboendena för att minska risken för smittspridning. Detta har föranlett en sträng skrivelse till Migrationsverket från Sollefteå kommun....

Flyttade på coronasmittad

MELLANSEL Glesare på asylboenden minskar smittspridningen. Det är Migrationsverkets inställning i coronatider, vilket föranlett förflyttning av asylsökande. Därav har myndigheten...