Tisdag 16 juli 2019

Nordsverige

Bilen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: PIXABAY

Fick rätt men det hjälpte inte

Han köpte en bil i Stockholm av en bilfirma för över en kvarts miljon. Men när han skulle köra hem bilen kom han inte längre än till Uppsala när bilen gick sönder.

Ångermanland · Published apr 10, 2019 at 08:00

Trots garanti ville bilfirman vare sig upphäva köpet eller ge någon kompensation.

Detta efter bilköparen fått rätt av den allmänna reklamationsnämnden ARN.

Något som inte är allt för ovanligt. Statistik visar att i ett fall av fyra så följer inte bilfirmorna ARNs rekommendationer.

– Jag känner mig toklurad. Jag trodde jag var säker då jag köpte bil från bilfirma med garanti, säger bilköparen som vill vara anonym.

När bilköparen körde norrut längs E4 kom han inte längre än till Uppsala när det började rycka och ett ljud hördes under bilen. Trots detta lyckades han köra hem bilen.

Men när han kom hem till Ångermanland och stannade bilen märkte han att det läckte olja. Han beställde bärgning till en BMW-verkstad som upptäckte att kardanaxeln brustit samt att oljetråget och diverse slangar var trasiga.

Bilköparen betalade cirka 25 000 för reparationen och 1 500 för bärgningen. Men verkstaden hade ytterligare ett dystert budskap. Fördelningslådan höll på att ta slut, en kostnad på 35 000 kronor.

Han tog kontakt med bilfirman, Mälarbil, som hävdade att han antingen fick köra ned eller bärga bilen för egen bekostnad till Stockholm för att man över huvud taget skulle befatta sig med problemet. Något som bilköparen tyckte var ett konstigt beteende.

Han vände sig till Allmänna reklamationsnämnden som begärde yttrande från bilfirman som inte hörde av sig. Till slut kom utslaget som gav mannen rätt att få köpet hävt. Men bilfrman Mälarbil har inte följt utslaget.

– Det enda jag önskar var att få tillbaka de kontanta utgifterna för renovera av bilen som blev ett måste för mig. Själva värdeminskningen från att köpt för cirka 270 000 kronor till att den nu är värd 150 000. Nu har min ekonomi gått åt skogen, säger han.

Dessutom lämnade han sin gamla bil i inbyte när han köpte bilen. Firman skulle lösa in restskulden i samband med köpet. Men det hade man inte gjort. Istället fick han kravbrev från sin bank.

Nordsverige har kontaktat bilfirman som dock inte givit någon kommentar.

Detta löstes så småningom men mannen fick en extrakostnad på över 2 000 kronor eftersom han inte betalat sitt lån i tid.

Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 43 procent av de ärenden som prövades av ARN förra året. 79 procent av besluten följs. Den siffran har varit konstant under lång tid.

ARN prövar många typer av tvister men inte alla. Under året avvisades 31 procent av ärendena. En vanlig anledning var att konsumenten inte skickat in de uppgifter som nämnden behövde för att kunna pröva tvisten.

Så jobbar ARN

  • ARN avgör tvister på ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert alternativ till domstol. Det görs ingen egen utredning av vad som hänt i ärendet utan det är upp till parterna att presentera det underlag nämnden ska ta ställning till.
  • ARN håller inga vittnesförhör och all hantering är skriftlig. När nämnden avgör en tvist utgår den från gällande rätt, dvs. lagstiftning och rättspraxis. Majoriteten av de ärenden som avgörs prövas vid ett nämndsammanträde.

 

Förbättringar för hästföretagare

LÄNET Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir lättare för hästföretagare att...