Söndag 9 augusti 2020

Nordsverige

Migrationsverkets Kramforskontor intill kommunhuset på Biblioteksgatan. Myndigheten har koncentrerat sina verksamheter till färre orter. Tidigare i år fattades beslut om att lägga ner alla asylboenden i Sollefteå kommun. Foto: SUSANNHE MELIN

Färre vill till Sverige under pandemin

Effekten av coronapandemin har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av myndighetens ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Som tydligast syns effekterna inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden.

LÄNET · Published jul 29, 2020 at 11:44

– Migrationsverkets prognos beskriver antalet ärenden som inkommer och hur vi prognostiserar att det kommer se ut de kommande fyra åren. Prognosen omfattar hela Sverige och hela myndighetens arbete vilket gör att det inte går att bryta ut lokala siffror utifrån det underlag som publiceras, säger Guna Graufelds vid presstjänsten.

Enligt generaldirektör Mikael Ribbenvik kommer man att se effekter av coronapandemin även under nästkommande år. Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att söka såväl skydd som att arbeta och studera i Sverige. Man antar att möjligheterna att resa internationellt gradvis ökar under hösten. Samtidigt kan det inte uteslutas att restriktioner stramas upp eller återinförs om pandemiläget skulle förvärras.

Under våren har Migrationsverket sett en stor minskning av antalet nyinkomna ärenden som inledningsvis nämndes. I genomsnitt har ungefär 180 personer i veckan sökt asyl sedan i april. Under vecka 13-20 uppgav endast i genomsnitt tolv procent av de sökande att de rest i landet i nära anslutning till då asylsökan inlämnades. Siffran har ökat något under senare veckor. Reserestriktionerna har med andra haft stor påverkan på antalet asylsökande i Sverige och därför justeras siffran ned från 21 000 personer till 13 000.

Fram till maj har det skett en halvering av antalet inkomna arbetstillståndsärenden jämfört med samma period förra året. Siffrorna steg i juni så då ansökningarna för säsongsarbetande bärplockare ökat.

– Uppfattningen är att detta är en tillfällig topp och att antalet ansökningar väntas återgå till en lägre nivå resten av året, uppger Mikael Ribbenvik.

Därför skrivs antalet förväntade ansökningar om arbetstillstånd ner till 39 000, en minskning med 12 000 personer mot tidigare beräkningar. Antalet förväntade uppehållstillstånd på grund av studier justeras ned till 14 000 jämfört med 20 000 i tidigare prognos.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...