Måndag 10 augusti 2020

Nordsverige

Det är viktigt att föräldrar lägger undan mobilen och håller noga uppsikt över barn som inte kan simma. Alla åtgärder är viktiga, förra året drunknade elva barn i Sverige. Barnet på bilden är inte relaterat till något drunkningsfall. Foto: ARKIV

Färre drunkningar i år

Färre personer har omkommit genom drunkning hittills i år än vid den här tiden förra året, enligt statistik sammanställd av Svenska Livräddningssällskapet. Men förra året utmärkte sig med ovanligt många drunkningar och nästan hälften av årets incidenter skedde under juli.

Länet · Published aug 21, 2019 at 07:15

2018 drunknade 92 personer mellan den första maj och sista augusti enligt siffror sammanställda av Svenska Livräddningssällskapet.

Totalt drunknade 135 svenskar under 2018, vilket var en kraftig ökning sedan året innan. Sju av dessa personer förolyckades i Västernorrlands län.

Hittills i år har 41 svenskar drunknat och 17 av dessa olyckor skedde i juli månad, enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Vid den här tiden förra året hade fler dubbelt så många avlidit till följd av drunkning och antalet avlidna i juli ligger långt under genomsnittet för perioden 2000-2019.

Detta är lägre än medelantalet för tiden 2000-2019, men fler kan tillkomma då statusen på vissa skadade i olyckor är okänd.

En stor minskning i antalet drunkningsolyckor skedde under nittonhundratalet och det skedde främst på grund av ökad simkunnighet hos befolkningen.

Men bara simkunnighet räcker inte för att nollvisionen ska uppnås. Det behövs utbildningsinsatser för att folk ska förstå riskerna med vatten och hur olyckor kan uppstå.

Majoriteten av olyckorna hittils i år har varit relaterade till bad. Ofta är det barn, unga vuxna och äldre som har störst risk att råka ut för drunkning.

Per Westerberg, distriktssamordnare för Svenska Sjöräddningssällskapet i Västernorrland och Gotland upplever att det har varit mindre olyckor hittills i år, men sällskapet har ännu inte sammanställt sin statistiken.

– Jag tror många såna här olyckor sker på grund av okunskap, och då är det viktigt att vi har ordentlig utbildning sedan tidig ålder, säger Per Westerberg.

Det krävs utbildning från unga åldrar för att minska olyckorna

Tips för att förebygga drunkningsolyckor

  • Kolla upp information om stranden och de lokala badförutsättningarna.
  • Hoppa och dyk inte om du inte vet vilken botten som finns och hur djupt.
  • Undvik alkohol i samband med vattenaktiviteter.
  • Ta reda på var livräddningsutrustning finns.
  • Välj en strand som patrulleras av livräddare.
  • Simma längs med stranden, snarare än rakt ut.
  • Lägg bort mobiltelefoner och bevaka dina barn när de badar.
  • Både simkunniga och icke simkunniga barn ska hållas under uppsikt.
  • Håll dina icke simkunniga barn på armlängds avstånd för att snabbt kunna ingripa.
  • Lär dig att upptäcka en urström och hur du kan ta dig ur den.

Svenska Livräddningssällskapet

Ikonisk bro blir ett turistnav

NYADAL Ziplinebana under Högakustenbron och en glasad hiss upp till pylonens topp är bara några exempel på idéer hotellägaren Mats Löfroth vill genomföra i Nyadal. I höst drar en...

Protester mot vindkraft

SOLLEFTEÅ Wpd Onshore Valberget AB och Eolus Vind AB vill uppföra 18-22 vindkraftverk på Vaberget, 15 kilometer nordväst om Sollefteå. Arbetsgruppen Rädda Vaberget, som av...

Bergtagen av naturen

Yttered-Gallsätter Vikten av ett handskrivet brev ska inte underskattas. Det fick landshövding Berit Högman att i eget gemak ta bilen till Sven Sjölanders handikappvänliga berg...