Torsdag 19 september 2019

Nordsverige

En ljusnande framtid för skolan

Fjällsjö framtid har vunnit en stor och viktig seger mot Strömsunds kommun i skolfrågorna i Backe.
– Nu ser det lovande ut, säger Fjällsjö framtids ordförande Margareta Mårtensson. Kommunens förslag om att bygga om högstadieskolan i Backe för 14 miljoner kronor så att den även kan inrymma låg- och mellanstadiet är hur tokigt som helst. Med samlade krafter här i Backe har vi lyckats få kommunen att ta ett annat beslut.

BACKE · Published jun 9, 2019 at 11:15

Bakgrunden är att låg- och mellanstadieskolan i Backe ända sedan 2015 haft betydande mögelproblem.

Skadorna är så stora att kommunen föreslagit rivning i stället för renovering. I början av 2017 byttes de sista delarna av ventilationssystemet ut men det blev inte bättre.

Under 2018 gjordes nya mätningar som visade att problem fanns kvar. Skolan behövde saneras och renoveras.

Sedan höstterminen 2018 bussas därför delar av förskolan i Backe samt årskurserna 1-4 till den nedlagda skolan i Rossön. Byggnaden står emellertid kvar och är i gott skick.

Det är ett tidsbegränsat lyft för Rossön.

Det är trevligt för hela byn att det åter är liv och rörelse i skolan. Men invånarna i de båda byarna är noga med att inte uttala rivalitet och konkurrens.

I både Backe och Rossön sker en glädjande inflyttning och ett ökat antal barn just nu. Men inte mer än att det räcker med en skola för båda byarna. Ungefär två tredjedelar av barnen finns i Backe och en tredjedel i Rossön.

Enligt Strömsunds kommun är högstadiet i Backe överdimensionerat. För en ombyggnad i storleksordningen 14 miljoner kronor kan även låg- och mellanstadiet inrymmas i byggnaden.

– Det är ett förslag som retat hela Backe, säger Margareta Mårtensson.

Enligt vad hon räknar upp är kritiken rejäl.

– Lärare och föräldrar har reagerat på det allra skarpaste. Fjällsjö skola i Backe har en mycket hög andel behöriga lärare och om kommunens förslag genomförs hotar flera att flytta, förtydligar Margareta Mårtensson innan hon fortsätter.

– Lärarkåren är mycket kritisk till de ritningar som presenterats. Det kommer att saknas både arbetsrum för lärarna och utrymmen för läromedel. Ritningarna visar att det kommer att bli mycket svårt att ge undervisning enligt de krav som skolinspektionen ställer, fortsätter hon.

Utemiljön måste också åtgärdas om högstadieskolan byggs om så att även förskolan samt låg- och mellanstadiet ska inrymmas där.

För närvarande är det så många förskolebarn i Backe att en avdelning finns på fjärde våningen i före detta lasarettet.

– Kommunen säger att det blir lokaler över om låg och mellanstadieskolan saneras och tas i bruk igen, säger Margareta Mårtensson.

– Det håller vi inte med om. Kommunen hyr i dag lokaler på flera adresser i Backe för bland hemtjänstpersonal och Tornets förskola med flera. Om det uppstår tomma ytor kan kommunen samla all sin verksamhet i området i byggnaderna i stället.

Nu ser det emellertid ut som om Strömsunds kommun lyssnat på den massiva kritiken i Backe från Fjällsjö framtid och från lärarkollegiet.

Planen i dag är att sanera låg-och mellanstadiet till en summa som ligger långt under 14 miljoner kronor.

Till vårterminens start 2020 beräknas saneringen och ombyggnaden vara klar och lärare och föräldrar kan andas ut.

Jour som kan göra nytta

SOLLEFTEÅ Kvinnojouren i Sollefteå behövs. Och i höst arrangerar man två föreläsningar för att informera om mäns våld mot kvinnor.