Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

" Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet", beskriver biskop Eva Nordung Byström den gemensamma bönen. Foto: ARKIV

En bön för den politiska situationen i landet

I söndags förenades olika kyrkor och församlingar i bön för den politiska situationen i landet. Ett initiativ som stöttas av Härnösands stifts biskop.
– Alla goda krafter behövs, konstaterar biskop Eva Nordung Byström.

ÅNGERMANLAND · Published sep 20, 2018 at 11:15

Det var med anledning av resultetet i riksdagsvalet och det besvärliga parlamentariska läget utifrån valresultatet som Sveriges kristna råd, SKR, uppmanat medlemskyrkorna att genom bön stötta de som har ansvar att hitta en fungerande väg vidare efter en polariserande valrörelse.

– Våra politiker behöver tänka nytt och inte låsa fast sig i invanda mönster, det är en utmaning, kommenterar biskop Eva Nordung Byström och fortsätter.

– Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighe

Sveriges kristna råd består av 27 medlemskyrkor och i styrelsen sitter bland annat ledare för frikyrkorna, katolska, syrisk-ortodoxa och den koptiska kyrkan. Svenska kyrkan representeras av ärkebiskop Antje Jackelén.

I bönen ingick följande mening: ”Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället - folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här.”

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...