Onsdag 15 juli 2020

Nordsverige

Risken för skogsbränder är stor i Västernorrland och är en av orsakerna till eldningsförbudet. Foto: ARKIV

Eldningsförbud i Västernorrland

LÄNET · Published jun 22, 2020 at 21:15

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om eldningsförbud från och med 23 juni kl 12.00.

Det råder en mycket hög risk för brand i skog och mark i länet. Risken för att skogsbränder ska förekomma är hög på grund av långvarig frånvaro av nederbörd i kombination med torr väderlek.

Länsstyrelsen bedömer därför att det är lämpligt med förbud mot viss typ av eldning i Västernorrlands län. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda och grilla med fasta bränslen i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris, och grenar.

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Men det är viktigt att komma ihåg att även tillåten eldning och grillning sker på eget ansvar.

Värderingar före stämningsansökan

BREDBYN Tidigare var tanken att en stämningsansökan förmodligen skulle hinnas med före sommaren. Men nu ligger en annan tidsplan. – Vi ska titta närmare på vissa fordon och låta...

Ungdomsmottagningen blir mer digital

LÄNET Region Västernorrland vill nu se till så att ungdomar ska kunna få kontakt med ungdomsmottagningar även under sommaren. Även när regionen drar ned på verksamheten. Detta...

Lidl vill flytta till Hågesta

SOLLEFTEÅ Lidl:s planer på att bygga nytt på Hågestaområdet ligger kvar. En ansökan om att få anpassa detaljplanen för området har gått in till kommunen. Och nu väntar man på...