Torsdag 23 maj 2019

Nordsverige

En kraftfull sänkning av klövviltsstammen är ett förslag i den nya rapporten från Skogsstyrelsen som i gengäld ska ge en högre kvalitet på klövviltsstammen. Det är en slutsats som sågas av riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné. "Ska man drastiskt sänka stammen måste man skjuta de produktiva djuren vilket med automatik gör att medelåldern och därmed kvaliteten på stammen sjunker." Foto: PRESSBILD

Drastiska idéer för jägarkåren

Drastiskt ökad avskjutning, en försämring av frivilligheten kring jakt och ökad kommers i syfte att att öka skogsproduktionen. Det är förslag från Skogsstyrelsen i en rapport, "Skogsskötsel med nya möjligheter".

ÅNGERMANLAND · Published nov 22, 2018 at 11:20

Som Nordsverige berättat om har Skogsstyrelsen släppt en rapport om synen på framtidens skogsbruk där det svenska klövviltet lyfts som ett stort bekymmer.

Det är också en sluttsats som fått Svenska Jägareförbundet att kraftfullt uttala sig mot de slutsatser som dras i rapporten.

I rapporten, som syftar till ökad skogsproduktion, målas möjliga förändringar för jakten upp. Bland annat en drastiskt sänkning av klövviltsstammen i Sverige.

– Det finns inte ett uttalat förslag i slutrapporten på att halvera klövviltsstammarna. Vi har förstått att detta är en missuppfattning som cirkulerer, men det är inte korrekt. Det som finns som förslag är en "kraftfull sänkning av antalet klövvilt", säger Andreas Drott, projektledare för de stundande fyra seminarierna för rapporten.

Ändå står det i rapporten följande: ".. bara en möjlighet och det är genom en kraftfull minskning av klövviltspopulationerna. En halvering av älgstammen skulle lägga Sverige i samma älgtäthetsnivå som Lettland men ändå ha en bra bit ner till finländsk nivå."

– Det finns inte en jägare i det här landet som skulle gå med på en halvering av älgstammen. Särskilt inte när alla vet att de höga betesskadorna beror främst på att just Skogsstyrelsen misslyckats med att få markägarna att föryngra med tall på tallmark. Att då peka på någon annan som ska lösa det problem man själv skapat kommer inte att lyckas, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent.

Även den lokala förvaltningsformen föreslås förändringar, från älg- till klövviltsförvaltning och det på statlig nivå. I dag vilar den svenska jakten på frivillighet. Detta kanske inte räcker till i framtiden enligt rapporten, som pekar på möjligheten till en kommersiell marknad, inte minst i form av viltbaserad charkindustri på landsorten som skulle ge nya arbetstillfällen. Samtidigt problematiseras det framtida jaktintresset i händelse av drastiskt minskade klövviltsstammar, vilket kanske skulle leda till minskat jaktintresse.

Det är på fyra orter runt om i Sverige som seminarier anordnas kring rapporten, medan det är öppet för alla att svara på remissen.

Enligt förslagen för ny klövvitsförvaltning skulle föreslagen förändring förbättra kvaliteten på klövviltsstammarna. En slutsats som Daniel Ligné sågar jäms med fotknölarna.

– Nej. Det finns inga exempel på att det lyckats. Ska man drastiskt sänka stammen måste man skjuta de produktiva djuren vilket med automatik gör att medelåldern och därmed kvaliteten på stammen sjunker.

Förslagen till ny klövviltsförvaltning

 • Anpassa klövviltpopulationen till skadeläget i förhållande till uppsatta mål, viket innebär kraftfull sänkning av antalet klövvilt.
 • Om skadenivåerna inte är på en acceptabel nivå till 2021 omprövas förvaltningssystemet i grunden möjligen via en Statlig offentlig utredning.
 • Utvärdera myndighetshemvist för klövviltförvaltningen, samt låta samhället betala äbin.
 • Rådgivning om klövviltförvaltning med implementering av Mera Tallprojektet i landet.
 • Rådgivning om skogsskötselprogram som medför ökade fodermängder i den skötta skogen.

Möjliga positiva effekter

 • Ökad inväxning av flera lövträdslag, främst de så kallade RASE-arterna
 • Ökad motivation för aktiv ståndortsanpassad skogsskötsel
 • Ökad skogsproduktion och stärkt ekonomi
 • Högre kvalitet på klövviltstammarna

Möjliga negativa effekter

 • Jägarkåren kan få minskad motivation till jakt.
 • Turbulens i jaktlag, minskat jaktvärde

Ministern nöjd med länet

SOLLEFTEÅ Det är bra med ett samarbete över blockgränserna. Även om man måste kompromissa och inte får igenom all sig poltik. Det anser landsbygdsminister Jennie Nilsson som...