Torsdag 28 maj 2020

Nordsverige

Covid-läget har stabiliserats i Västernorrland

Läget för sjukdomen Covid 19 i Västernorrland har stabiliserats. Man väntar inte längre någon större uppgång av antal fall i länet.

LÄNET · Published maj 13, 2020 at 13:47

– Vi har nu fått nya prognoser från Linköpings universitet som bygger på svenska erfarenheter Den säger att vi vänta oss en mer utdragen epidemi. Det ser nu ut som om sjukdomen kommer att finnas kvar på nuvarande nivå under hela sommaren. Det kan fortsätta in på det nya året och då förhoppningsvis på en lägre nivå än idag, säger Hans Boman, Smittskyddsläkare.

Men samtidigt säger han att man inte kan andas ut utan att det är mycket viktigt att man följer de restriktioner som rekommenderas av folkhäslomyndigheten.

–Vi får nya fall varje dag, säger han.

När det skrivs på onsdag eftermiddag har 59 personer rapporterats avlidna i länet. Detta jämfört med 51 för ett par dagar sedan. Men enligt Hans Boman är det inte en kraftig uppgång av antalet dödsfall denna vecka. Detta eftersom rapporteringen av avlidna släpar efter.

Antal bekräftade fall är när detta skrivs 377. Totalt antal som vårdas 37 covidpatienter på sjukhus varav 10 inom intensivvården.

Nu har man också kunna ta den nya avdelning i bruk för patienter som inte längre behöver intensivvård men som är för sjuka för att vårdas på en vanlig vårdavdelning.

Regionen har ännu inte kommit i närheten av de 200 tester som man numera har kapacitet för men hoppas kunna utöka testningen .

Morddömd vill bli friad

MELLANSEL I september ifjol inträffade ett knivdåd där en man omkom. Nu vill den man som dömdes för dådet i både tingsrätt och hovrätt att även Högsta domstolen tar upp ärendet.

Erik Daniels vandringsled genom djupa skogar

NORA Tack vare ideella insatser från Nora hembygdsförening och stöd från Skogsstyrelsen har Erik Daniels led kunnat fulländas. Leden binder samman de kojor den säregne...

Hundar tävlar virtuellt

SOLLEFTEÅ Draghundsföreningen Lag 42 Team Sollefteå bjuder in till en virtuell draghundstävling den 30 maj. Redan har över 8 000 intresseanmälningar inkommit via föreningens...