Lördag 19 september 2020

Nordsverige

Region Västernorrlands sjukhusdirektör Lena Carlsson tror inte att sjukvården klarar sina sparkrav. Foto: Anneli Englund RVN

Coronapandemi påverkar regionens ekonomi

Region Västernorrland saknar pengar till att bedriva sjukvård. Det fattas flera hundra miljoner kronor. Och Corona-pandemin har inte gjort läget bättre. Detta trots försäkringarna om att staten ska stå för alla extra kostnader i samband med pandemin.

LÄNET · Published jun 3, 2020 at 08:00

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser inte att den kan leva upp till kravet att få ekonomin i balans 2022. Men detta accepterar inte regionstyrelsen.

– En rapport från Hälso- och sjukvårdsnämnden visar att man inte kunnat följa upp ekonomin på det sätt som krävs. Arbetet för en ekonomi i balans får inte tappa i tempo, säger Glenn Nordlund (S), ordförande i regionstyrelsen.

Regionstyrelsen konstaterar att Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver stöd.

Regionstyrelsen, som är ansvarig för all verksamhet i regionen, ställer också högre krav på återrapportering om arbetet för en ekonomi i balans inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och ger detta i uppdrag till regiondirektören.

Men vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 20 maj beskrev sjukhusdirektör Lena Carlsson att Covid-19 fördröjer arbetet att minska kostnaderna i specialistvården.

Specialistvården har till uppgift att minska kostnaderna med 474 miljoner kronor under åren 2020-2022.

Lena Carlsson visade på hur coronapandemin försvårat arbetet, men framhöll att hon tillsammans med verksamheten kommer att fortsätta ta fram besparingsåtgärder för att uppnå en ekonomi i balans till 2022.

För att klara vården av misstänkta och konstaterade covid-patienter, har den planerade verksamheten i specialistvården begränsats för alla utom för patienter som är akut och mycket allvarligt sjuka.

Cirka 200 medarbetare har bytt arbetsplats för att vårda personer med covid-19 på regionens tre sjukhus. Det har, tillsammans med behovet att släppa personal till övergripande projekt i regionen, försvårat möjligheterna att nå det uppsatta målet om minskade kostnader i projektet Hållbar bemanning.

I delrapporten beskrivs att samarbetet mellan specialistvård, primärvård och länets kommuner har utökats, vilket medfört att färre invånare har behövt vårdas på sjukhus.

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att det bli svårt att hålla budgeten och det kan påverka möjligheterna att genomföra planerade besparingar.

Äldresatsning på boenden

ÖRNSKÖLDSVIK En av kommunens största äldreomsorgssatsningar. Det var budskapet när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kallade till presskonferens i fredags. Närmare bestämt...

Sollefteå inväntar försvarsbeslutet

SOLLEFTEÅ På fredagen rapporterade Dagens Nyheter om att regeringen (S och MP) och samarbetspartierna i Riksdagen, Centerpartiet och Liberalerna, enats om att återetablera ett...

Veteranernas egen minnesplats

SOLLEFTEÅ På lördag 19 september hedras de veteraner som utfört fredsbevarande insatser i oroliga delar av världen med en minnesplats i Sollefteå. Invigningstalet hålls av...