Fredag 10 april 2020

Nordsverige

Region Västernorrland ställer in planerade operationer för att hasresurser för kommande cornavirus-patienter. Foto: LENA LANDER RVN

Corona stoppar operationer

Nu påverkas annan sjukvård i Västernorrland av coronaviruset. Detta på grund av brist på skyddsutrustning. Därför stoppas planerade operationer som inte räknas som akuta.

LÄNET · Published mar 20, 2020 at 08:00

Det kan till exempel handla om byten av höft- och knäleder. Det kan betyda att patienter tvingas att gå med smärta och osäkerhet eftersom de inte får någon ny tid för när operationen kan genomföras.

Allt handlar om att Region Västenorrland inte har tillräckligt med skyddsutrustning för att klara eventuella coronafall. För att spara på skyddsutrustning kommer från och med onsdag 18 mars bara akuta operationer att utföras inom sjukvårdsregionen.

– Vi måste hushålla med den skyddsutrustning vi har, eftersom vi inte vet i vilken takt vi kan få nytt material levererat, säger Lena Carlsson, sjukhusdirektör i Region Västernorrland.

– Det är därför vi tagit det här beslutet. Det handlar om att spara på exempelvis skyddsförkläden, munskydd och visir som behövs när personal har hand om patienter med covid-19, säger hon.

Patienter som har en inplanerad operation som inte är av akut karaktär kommer att bli kontaktade av sjukvården. När regionen kan återuppta all ordinarie operationsverksamhet är oklart.

– Jag kan idag inte säga när patienter som väntar på en operation kan få en ny tid. Vi behöver avvakta och se hur sjukvårdsbehovet blir om det nya coronaviruset får större spridning i Västernorrland, säger Lena Carlsson.

– Jag lider med de patienter som nu får vänta, men vi har ett exceptionellt läge vi måste hantera.

I Region Västernorrland behöver ingen av de hittills tolv konstaterade sjuka i covid-19 sjukhusvård, utan alla har eller har haft lindriga symptom.

– Det är sannolikt att även vi i Västernorrland kommer att få framför allt äldre patienter med covid-19 som kommer att behöva vård på sjukhus, och vi måste säkra läget för dem, säger Lena Carlsson.

Region Västernorrland anser att det fortfarande inte finns någon allmän smittspridning i länet.

Det innebär att man fortsätter testa för coronasmitta utifrån de ursprungliga provtagningsindikationerna. Det finns, enligt Regionens information, ingen möjlighet att testa alla som har förkylningssymptom.

NÄR OCH VAR SKA DU SÖKA VÅRD

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård utan besvären går över av sig självt och då gäller de allmänna råden. Om du är i behov av vård, åk inte till en mottagning utan ring alltid först. Kontakta genast 1177 om du plötsligt blir mycket sämre, får andningsbesvär även när du vilar.

Det är ett extremt stort tryck på både 1177 och 113 13 och regionen vill därför att medborgarna håller sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens hemsida om de inte är i behov av vård: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Källa: Region Västernorrland

Skarpt brev till myndighet

SOLLEFTEÅ Migrationsverket glesar ut i asylboendena för att minska risken för smittspridning. Detta har föranlett en sträng skrivelse till Migrationsverket från Sollefteå kommun....

Flyttade på coronasmittad

MELLANSEL Glesare på asylboenden minskar smittspridningen. Det är Migrationsverkets inställning i coronatider, vilket föranlett förflyttning av asylsökande. Därav har myndigheten...