Onsdag 16 oktober 2019

Nordsverige

Emil Källström vill se till så att de som bor och jobbar i Norrland ska få mer i plånboken. Foto: LENNART LUNDBERG

Centern vill sänka skatten i Norrland

Centern vill sänka skatten i Norrland. Det presenterade Centern i Almedalen på torsdagen. Trots att detta förslag inte är förankrat i 73-punktersavtalet är Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson optimistisk.
–Det är stora möjligheter att vi kan få igenom detta tillsammans med Liberalerna, Miljöparitet och Socialdemokraterna, säger han.

LÄNET · Published jul 4, 2019 at 17:10

Att Socialdemokraterna istället skulle vilja satsa på riktade bidrag till kommunerna. Men detta kan vara ett komplement.

–Det ena utesluter inte det andra, säger Emil Källström.

Centern menar att stora delar av landsbygden, särskilt i de nordvästra två tredjedelarna av landet står inför stora geografiska och demografiska utmaningar. Långa avstånd, vikande befolkningsutveckling och en högre andel äldre innebär att många på landsbygden betalar mer i skatt än andra, trots att de ofta får sämre offentlig service i utbyte.

En medianinkomsttagare som bosätter sig i nordvästra Sverige betalar 3 722 kronor mer i kommunalskatt varje år än rikssnittet, trots att hon ofta måste vänta längre än andra på en ambulans om hon blir sjuk eller på en polis om hon blir utsatt för ett brott.

Centerpartiet föreslår därför en kraftig skattesänkning som gynnar de omkring 1,2 miljoner människor som bor i de nordvästligaste två tredjedelarna av landet, i vad regeringen definierar som stödområde A och B. Genom att höja grundavdraget med 11 000 kronor per person och år skapas en effektiv skattelättnad på 3 722 kronor för en medianinkomsttagare och sluter på så sätt den orättvisa skatteklyftan, menar Centerpartiet. Kostnaden för förslaget beräknas till 2,9 miljarder kronor per år.

–På så sätt hamnar de som bor här i Ångermanland på riksgenomsnittet i skatt, säger Emil Källström.

Han anser att detta i hög utsträckning påverkar de som bor i norr och betalar en hög kommunalskatt.

–Är det två inkomsttagare i familjen kan det handla om närmare tiotusen om året. Och det här är pengar som privatpersoner och företag råder över, Inte kommunerna.

Förslaget är utformat så att det inte påverkar jobbskatteavdraget och omfattar alla med en årsinkomst över 19 700 kronor. För personer över 65 år, vars grundavdrag redan idag är högre, gynnar avdraget alla med en inkomst över 51 700 kronor. För en medianinkomsttagare under 65 innebär det en höjning av grundavdraget från 18 400 kronor till 29 400 kronor per år.

Alkohol är en orsak till cancer

ÖRNSKÖLDSVIK Alkohol är den klart största riskfaktorn för bröstcancer bland kvinnor och största enskilda riskfaktorn för tjocktarmscancer för både kvinnor och mängd. I...

Teaterförening vann stort

KRAMFORS Full pott. Det blev resultatet för Höga Kusten Teaterförening vid Joyfest, den stora internationella teaterfestivalen i Kiev.

BB Sollefteå diskuterades på Centerstämman

SOLLEFTEÅ Sollefteå har varit exempel när Centern ställde sig bakom barnmorskeledda kliniker på sin stämma.

Tusenlappen är nivå för bistånd

ÅNGERMANLAND I runda slängar kring tusenlappen. Där ligger nivån för kommunernas bistånd per invånare om det räknas för Ångermanland totalt. Mellan Ångermanlands olika kommuner...