Fredag 18 januari 2019

Nordsverige

Ambulansvård blir avgiftsbelagd. Foto: ARKIV

Avgift för ambulans

Från och med den första januari 2019 införs en avgift för ambulanssjukvård inom Region Västernorrland. Avgiften debiteras via faktura.

LÄNET · Published dec 31, 2018 at 01:15

Den första januari 2019 införs avgiftsbelagd sjukvård i länet.

Det handlar om en kostnad på 400 kronor som debiteras via faktura och som även ingår i högkostnadsskyddet.

Avgiften är för sjukvårdande behandlng utförd av ambualnspersonal och då i samband med utryckning som inte leder till vidare transport och behanding inom primärvården eller inom akutsjukvården.

Avgiften kommer även att ingå i högkostnadsskyddet.

Asylsökande och tillståndslösa omfattas därmed inte av högkostnadsskyddet. Däremot kan asylsökande ansöka om ett särskilt bidrag hos Migrationsverket som kan ersätta de kostnader som överstiger 400 kronor.