Söndag 16 juni 2019

Nordsverige

Ambulansvård blir avgiftsbelagd. Foto: ARKIV

Avgift för ambulans

Från och med den första januari 2019 införs en avgift för ambulanssjukvård inom Region Västernorrland. Avgiften debiteras via faktura.

LÄNET · Published dec 31, 2018 at 01:15

Den första januari 2019 införs avgiftsbelagd sjukvård i länet.

Det handlar om en kostnad på 400 kronor som debiteras via faktura och som även ingår i högkostnadsskyddet.

Avgiften är för sjukvårdande behandlng utförd av ambualnspersonal och då i samband med utryckning som inte leder till vidare transport och behanding inom primärvården eller inom akutsjukvården.

Avgiften kommer även att ingå i högkostnadsskyddet.

Asylsökande och tillståndslösa omfattas därmed inte av högkostnadsskyddet. Däremot kan asylsökande ansöka om ett särskilt bidrag hos Migrationsverket som kan ersätta de kostnader som överstiger 400 kronor.

Vill bygga bredbandsbullerbyar

SOLLEFTEÅ Nu vill det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå satsa på moderna attraktiva bostäder för de som bor på landet. Detta i projektet Bredbandsbullerbyar. Bland...