Fredag 22 januari 2021

Nordsverige

Överläkare Björn Lind berättar att en allt större del av de som vårdas på sjukhus för covid-19 överlever. Foto: RVN

Även de yngre behöver vård

Det är inte bara äldre som behöver sjukhusvård för covid-19. Just nu vårdas även unga vuxna för sjukdomen i Västernorrland. Det framkom när Region Västernorrland höll presskonferens om covidvården på eftermiddagen den andra december.

LÄNET · Published dec 2, 2020 at 14:30

– Vår yngsta patient som ligger inne är 20 år och den äldsta är 100. Det går inte att på förhand säga vilken som blir dålig, berättar infektionsläkare Björn Lind, överläkare på infektionskliniken som arbetar med att vårda covidpatienter.

Björn Lind berättar dock att behandlingen blivit bättre. Det handlar om blodförtunning för att undvika proppar.

– Vi har också sett att cortison haft bra nytta för patienterna. Men det gäller att gå in vid rätt tillfälle i sjukdomsförloppet annars kan det hämma immunförsvaret. Sedan ger vi syrgas.

Det som är positivt , enligt Lind, är att enligt en svensk studie med 15 000 patienter visar att antalet som avlider av sjukdomen nästan halverats.

– Dessutom visar samma studie att behovet av intensivvård har minskats från cirka 20 procent till elva procent.

När detta skrivs vårdas 70 personer på sjukhus i länet för covid-19. Fem av dessa har intensivvård.

– Belastningen är ojämn mellan regionerna och vi kan komma att hjälpa andra regioner med intensivårdsplatser. Det kommer då att gälla vårt södra grannlän Gävleborg som nu har det besvärligt. Och i framtiden kan det bli vi som behöver hjälp, säger sjukhusdirektör Lena Carlsson.

Det är fortfarande ansträngt i länet att kunna ta covid-prover. Bara när det gäller de som är aktuella för sjukhusvård eller som tillhör vissa specifika grupper kan bli testade av sjukvårdspersonal. Övriga är hänvisade till självtest. Och även dör finns det restriktioner. Hittills har man bara kunnat testa sig en gång i månaden.

– Nu har det tillfälligt blivit lite bättre tillgång så nu har vi ändrat regeln till var 14 dag, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Testerna visar nu att 17 procent av de testade har covid-19. Det innebär att den andelav de som testat sig som har sjukdomen har ökat i länet. Hittills har cirka 5500 antikroppsprover tagit. Nu har 15 procent antikroppar.

– Det är viktigt att även de som har antikroppar ska följa de allmänna råden. Vi rekommenderar även de som har haft covid- 19 och de som har antikroppar att vaccinera sig eftersom immuniteten är begränsad, säger Hans Boman.

Hans Boman räknar med att vaccineringen i Västernorrland kommer igång i slutet av januari. först ut är de som bor på särskilda boenden och den personal som arbetar där. Han räknar också med att man kommer få tillräckligt med vaccin så att alla som vill ska kunna< vaccinera sig

Man sitter just nu och planerar hur detta ska gå till men vare sig han eller någon annan från regionen ville ännu svara på några frågor om var och hur vasccineringen ska genomföras.

För att klara trycket stoppas operationer.

– Det gäller inte akuta operationer och vi räknar canceroperationer som akuta operationer, säger Lena Carlssson.

Vissa mottagningar har också ställt in besöken. Men den som inte blivit kontaktad av sjukvården ska, enligt Carlsson, komma eftersom man då bedömt att det är en nödvändig åtgärd.

Fler nyheter från Ångermanland

Via advokaten: Nej till topsning

ÖRNSKÖLDSVIK I slutet av fjolåret inlämnade överåklagare Mats Svensson en framställan om kroppsbesiktning i resningsärende. I klarspråk, en topsning av den tidigare...

Snökaoset i Ådalen

KRAMFORS Kommunerna i Ångermanland hade knappt hunnit återhämta sig efter förra veckans snöoväder innan det var dags igen. SMHI har gått ut med en klass 2-varning och under...
Nordsverige rekommenderar

Omhäktning i mordmål

SOLLEFTEÅ På måndagen omhäktades den 47-åriga kvinna som är misstänkt för mord på en 71-årig man i en by öster om Ramsele under nyårshelgen. En 51-årig man och en 53-årig man...

Jägarna i Mitt Norrland hjälper rådjuren

ÅNGERMANLAND En särskild bidragsfond med 100 000 kronor. Det avsätter nu Jägarförbundet Mitt Norrland för stödutfodring av rådjuren. Med den snömängd som kommit i Västernorrland...

ÖB-svar om regemente oroar i Sollefteå

SOLLEFTEÅ Nu finns det en oro i Sollefteås kommunledning över att riksdagens beslut om att återinrätta ett regemente på orten, med början senast 2022, kanske inte blir av enligt...