Onsdag 5 augusti 2020

Nordsverige

Foto: PIXABAY

Åter tillåtet att elda i Västernorrland

Nu upphör eldningsförbudet i Västernorrland. Från klockan 16 den 2 juli är det åter fritt fram att elda som vanligt . Men länstyrelsen uppmanar till försiktighet.

LÄNET · Published jul 2, 2020 at 14:27

Eldningsförbudet i Västernorrland upphör att gälla den 2 juli 2020 klockan 16.00. Brandrisknivåerna bedöms nu som måttliga, även om det lokalt i länet fortfarande kan vara torrt.

Länsstyrelsen gör, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är, och kommer att vara, måttliga de närmaste dagarna. Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud i Västernorrlands län. Eldningsförbudet kan, om det är nödvändigt, fortsatt föreskrivas av respektive kommun.

– Även om det inte råder eldningsförbud är det väldigt viktigt att var och en tar ansvar för att minska riskerna för bränder, säger Karin Frejarö tillförordnat länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen meddelar att de som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad, läget kan förändras.

Länsstyrelsen Västernorrland har tecknat avtal med flygklubbar i Örnsköldsvik och Sundsvall. Om räddningstjänsten bedömer att det behövs, flyger planen med syfte att observera och upptäcka eventuella bränder i länet.

Trygghetsboende närmare en lösning

Nordingrå Görel Thurdin skulle vid 78 års ålder kunna ta det väldigt lugnt tillsammans med maken Ernst i idylliska Bönhamn efter en mycket framgångsrik karriär inom det...

Osäker framtid för Österåsen

SOLLEFTEÅ Idag onsdag har personalen på Österåsen kallats till information om framtiden för verksamheten inom livsstilsmedicin. På torsdag har kommunledningen kallats för att...