Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Allt längre resor för sjukvård

I fortsättningen kommer allt flera få göra allt längre resor för att få en bra sjukvård. Det finns med i den framtidsvision som avgående chefen för specialistsjukvården Nina Fållbäck Svensson presenterade på regionstyrelsens senaste sammanträde.

ÅNGERMANLAND · Published nov 6, 2018 at 07:15

Detta kommer också leda till större konstnader för regionen, konstaterar Nina Fållbäck Svensson.

– Det nationella arbetet med bland annat standardiserade vårdförlopp och kunskapsstyrning, kommer att leda till att fler patienter ska remitteras för specialiserad vård i andra regioner och landsting. Detta kommer att driva kostnader för riks- och regionsjukvård, konsterar Nina Fållbäck.

En fortsatt stor utmaning och framgångsfaktor är att utveckla samverkan mellan specialistvårdens verksamheter, primärvården och länets kommuner.

– Detta för att skapa förutsättningar för att få rätt patient på rätt klinik, rätt vårdnivå och i rätt tid, vilket i sin tur ger en mer förtroendeskapande vårdprocess för patienterna, men även för medarbetarna.

Nina Fållbäck Svensson räknar med att invånarna i vare sig Ångermanland eller i Medelpad kommer finna sig att få en sämre vård än vad man för i Stockholm eller någon annan storstadsregion.

– Regionens invånare kommer att ställa krav på jämlik vård i förhållande till övriga regioner i landet.

Hon tror dessutom att sjukvården ska kunna gå framåt genom att förändra och förbättrea iagnostik och behandling. Dessutom utvecklas nationella riktlinjer och standardiserade vårdförlop. Alla ska göra exakt lika dant.

– Utvecklingen är kostnadsdrivande, inte bara i processer och läkemedel utan även kapaciteten behöver ökas.

Det betyder, enligt Fållbäck, en stor utmaning är att styra patienterna till rätt vårdnivå.

– Vad kan primärvården sköta och vilka diagnoser kräver specialistvård? Här måste en tydligare samverkan till, för att få en fungerande vårdkedja, konstaterar Fållbäck.

Just kravet på en sammanhållen vårdkedja är något som diskuterats mycet under senare år. Bland annat är en sammanhållen vårdskedje ett av de viktiaste kraven som Sjukvårdspartiet drev i valrörelsen.

För att kunna klara bermannignen måste regionen vara en attraktiv arbetsplats.

– Det är medarbetarna ges goda möjligheter att göra ett bra arbete, kommer att vara mycket viktigt då bristen på utbildad personal kommer att öka.

Hon vill också se en god löneutveckling, en bra arbetsmiljö, kompetensutveckling och ett arbetsschema som ger förutsättningar för vila och återhämtning.

– Det kommer att vara avgörande för att kunna rekrytera och behålla personal. Ständiga överbeläggningar kommer heller inte att accepteras länge till. Ska rätt vård kunna erbjudas, inom rätt tid, på rätt vårdnivå, krävs en stabil och kompetent fast personalstat.

Nina Fållbäck Svensson räknar med att gruppen multisjuka äldre kommer att öka och leva längre.

– Det ökar behovet av vård inom alla nivåer. Efterfrågan av specialistvårdens tjänster ökar inom både vård och rehabilitering. Antalet äldre invånare, som är mer aktiva än tidigare generationer ökar, vilket til lexempel ställer nya krav på fungerande hörsel- och hjälpmedel.

Därför behövs det, enligt Fållbäck Svensson, mer pengar till vård.

– Utan ytterligare intäktsförstärkningar under planperioden kommer det att krävas hårda prioriteringar samt strukturförändringar för att klara verksamheterna inom tilldelade ramar.

Samtidigt så måste regionen, enligt Fållbäck Svensson, ta krafttag för att bli oberoende av hyrpersonal.

Nina Fållbäck Svensson. Foto: REGION VÄSTERNORRLAND

Blir förbundsdirektör

Nina Fållbäck Svensson blir ny förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund fr om 1 oktober 2018.

Oseriösa sotarföretag luras med avskaffad lag

Örnsköldsvik Sotningsdistriktet i Umeå har tidigare gått ut med en varning för oseriösa sotare och nu varnar även Sundsvall. Örnsköldsvik har tidigare haft samma problem.

Skogsdag drog besökare

JUNSELE En framgångsrik och mycket populär dag. Så kan skogsdagen i lördags på Junsele djurpark beskrivas med sina omkring 3 000 besökare.

Kornet Acanthus kom tillbaka till Norrland efter 110 år i USA

Dorotea Hört talas om det norrländska matkornet Acanthus? Inte? Kornet odlades av Jonas Gustafsson och hans hustru Brita Greta vid gården Bergvattnet i Dorotea. Hamnade av en...