Måndag 21 september 2020

Nordsverige

Foto: ARKIV/HENRIK JOHANSSON

All kirurgi kan försvinna från Sollefteå sjukhus

All kirurgisk verksamhet i Sollefteå ska bort. En förändring som ska ske så fort som möjligt. Det säger nu sjukhusdirektör Lena Carlsson som nu presenterar det förslag på besparingar som hon tagit fram tillsammans med regionledningen och regiondirektör Anders Sylvan.

SOLLEFTEÅ · Published sep 2, 2020 at 14:20

Istället kommer ortopedoperationer som skulle utföras i Örnsköldsvik att flyttas till Sollefteå under förutsättningen att poltikerna godkänner detta.

En anledning är, enligt Carlsson, bristen på kirurger i Sollefteå, som inneburit att antingen anställda läkare eller hyrläkare fått åka till Sollefteå för att operera.

Detta är ett svar på politkernas uppdrag till regionens tjänstemannaledning att komma till rätta med de ständiga underskotten i8nom specialistsjukvården.

Besparingsförslaget är på 182 miljoner kronor. Specialistvården har ett svårt ekonomiskt läge med årliga växande underskott. Förvaltningen har därför sedan tidigare ett politiskt uppdrag att åtgärda sina underskott. Återställningskravet uppgår till totalt 474 miljoner kronor till och med 2022.

– Om det här förslaget inte fungerar får vi ta till än mer åtgärder. Men vad det skulle vara kommer jag inte uttala mig om idag, säger Lena Carlssson.

Man hoppas kunna genomföra detta utan att behöva minska den anställda personalen utan istället minska på hyrpersonal.

- Inga medarbetare kommer att varslas om uppsägning på grund av de föreslagna åtgärderna. Det huvudsakliga målet är att minska andelen hyrpersonal som årligen kostar stora pengar, säger Lena Carlsson.

Samtliga förslag kräver fördjupade beskrivningar samt arbetsmiljö-, risk- och patientsäkerhetsanalyser, innan formella beslut kan fattas. Detta innebär också en fördjupad intern dialog.

Det förslag som specialistvården nu presenterar innebär beräknade kostnadsbesparingar på 182 miljoner. Men Lena Carlsson och regiondirektör Anders Sylvan säger samtidigt att fler åtgärder kommer att bli nödvändiga för att förvaltningen ska klara det beslutade återställningskravet.

– Alla verksamheter och förvaltningar måste hålla sig inom sin budget för att vi ska klara vår ekonomi och vår verksamhet över tid. Specialistvården har under ett flertal år tyvärr inte lyckats med detta. Därför är det nu nödvändigt med tydliga åtgärder. Nu behöver varje enskild åtgärd i förslaget till handlingsplan analyseras ytterligare tillsammans med både chefer, medarbetare och fackliga representanter, säger Anders Sylvan, tillförordnad regiondirektör-

Nu tar den politiska processen vid, vilket innebär en genomgång av det förslag som tagits fram. De politiska besluten om förslagen i handlingsplanen är planerade att fattas av regionfullmäktige den 25–26 november.

Exempel på förslag i handlingsplanen

  • Den planerade operationsverksamheten inom ortopedi vid sjukhuset i Örnsköldsvik förs över till sjukhuset Sollefteå. Åtgärden innebär en neddragning av 21 vårdplatser vid sjukhuset Örnsköldsvik.
  • Den kvarvarande kirurgiska verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå avvecklas och överförs till sjukhuset i Sundsvall.
  • Förändring av mottagningsverksamheten i Härnösand.
  • Neddragningar vårdplatser på geriatrisk avdelning 17 vid sjukhuset i Sollefteå (sex vårdplatser).
  • Avveckling av akutgeriatrisk avdelning 26 A vid sjukhuset i Sundsvall (21 vårdplatser).
  • Reducering av en vårdplats vid avdelning 3 vid sjukhuset i Örnsköldsvik.
  • Avveckling av två av sex bassänger i regionen för rehabilitering-
  • Överföra läkarmottagning (Öron-näsa-hals) vid sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik till sjukhuset i Sundsvall. Avveckling av två neonatalplatser vid sjukhuset i Örnsköldsvik.
  • Barnavdelningens två vårdplatser vid sjukhuset i Sollefteå avvecklas. Barn kommer fortsättningsvis att vårdas på observationsavdelningen.
  • Kardeolog (Hjärtsjukvård) Reducera tio vårdplatser på avdelning 16 vid sjukhuset i Sollefteå. Neddragning av vårdplatser vid avdelning 1 vid sjukhuset i Örnsköldsvik med sex vårdplatser.

Lena Carlsson ligger bakom besparingsförslaget- Foto: LENNART LUNDBERG

Fredrik deltar i mästarkampen

ÖRNSKÖLDSVIK Inspelningarna av den 13:e säsongen av Mästarnas mästare drog igång i fredags. En av deltagarna är Fredrik Lindström, skidskytten från Anundsjö som numera går på...