Måndag 22 juli 2019

Nordsverige

Riksdagsledamoten Ingemar Nilsson (S), Irma Kilim, IOGT-NTO, riksdagsledamoten Christina Höj Larsen och regionrådet Ingeborg Wiksten (L) diskuterade alkoholpolitik. Foto: SVEN LINDBLOM

Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre

Alkohol är en bidragande orsak till flertalet sjukdomar. Ändå ökar alkoholkonsumtionen bland äldre, vilket innebär en ökande sjukdomsproblematik. Detta avhandlandes den årliga träff som IOGT-NTO anordnar.

ÅNGERMANLAND · Published apr 15, 2019 at 11:15

Alkohol och äldre var tema vid IOGT-NTO:s traditionella träff med en rad ledande politiker i länet på Härnösands folkhögskola.

Det är träffar som pågått sedan 1970-talet och där riksdagsledamöter, landstingsråd, (regionråd numera) socialnämndernas presidier med flera, brukar inbjudas.

Huvudämne i år var den rapport om alkohol och äldre som IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening med flera står bakom.

Författare är en grupp internationella forskare som svarar för den vetenskapliga delen. Rapporten trycks också på engelska.

I rapporten slås fast att alkohol, även i små doser, är bidragande orsak till ett 60-tal sjukdomar.

Något som ofta förbises i Sverige är att alkohol är en bidragande orsak också till cancer. Internationellt är detta mera känt, enligt IOGT-NTO:s alkoholpolitiske chef Irma Kilim som var föredragande.

– Alkohol bidrar också till hjärt och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, stroke och demens som hör till de allra vanligaste sjukdomarna bland äldre, var hennes budskap.

Hur ser då utvecklingen ut? Alkoholkonsumtionen minskar i Sverige bland ungdomar men ökar i gruppen 65+.

Det är givetvis ett stort problem för socialnämnderna runt om i Sverige.

Förutom att gruppen kommer att växa med ytterligare en halv miljon nya pensionärer till 2,4 miljoner fram till 2030 kommer den ökande alkoholkonsumtionen att förvärra problemen ytterligare.

Demens är till exempel ett stort problem med dyra vårdkostnader som följd.

Och enligt den rapport som Irma Kilim hänvisade till är alkohol den största påverkbara faktorn för att minska problemen.

Dessutom har skrumplever ökat med 300 procent bland kvinnor och 200 procent bland män de senaste 30 åren.

Av rapporten framgår vidare att antalet nya fall av cancer mer än fördubblats perioden 1970 till 2016 i gruppen 65-85 år. En trolig orsak är, enligt Irma Kilim, att 40-talisterna hade en jämförelsevis hög alkoholkonsumtion i sin ungdom och att det är vanor som den gruppen nu tar med sig under pensionärsåren.

Irma Kilim sa retoriskt att det låter väldigt oskyldigt när fastern får en nubbe till sillen eller ett glas vin något annat tillfälle.

Men enligt rapporten finns ingen nytta med alkohol i någon form. Tvärt ökar riskerna för fallolyckor med mera.

Dessutom visar rapporten att både muskelmassan och mängden vatten i kroppen minskar med åldern och att promillehalten i blodet därför snabbt blir högre för pensionärer vid intag av alkohol.

Alkohol bidrar också till de allra vanligaste sjukdomarna bland äldre.

Storsatsning på turism i Junsele

JUNSELE Nu satsas närmare 16 miljoner för att förbättra turismen i Västra. Denna gång är utgångspunkten Junsele.