Måndag 19 augusti 2019

Nordsverige

Trafikåret 2018 blev ett dystert sådant med ökat antal omkomna i trafiken. Foto: PRESSBILD

2018 ett svart år för trafiken

Under 2018 omkom 325 personer efter vägarna i Sverige, en ökning med 72 människoliv jämfört med året dessförinnan, 2017. Av dessa omkom 16 personer i Västernorrlands län under 2018, 4 kvinnor och 12 män.
– Egentligen är siffrorna länsvis lite för små, närmast inom normalvariationen även om varje dödsfall är tragiskt. Vi har haft en positiv utveckling som planat ut men som nu ser ut att gå mot negativ ökning när vi tittar på riket som helhet, säger polisen Daniel Pettersson.

LÄNET · Published jan 26, 2019 at 11:15

2018 blev ett mörkt år trafiksäkerhetsmässigt sett. Det visar statistik från Transportstyrelsen där det framstår tydligt att fler omkom i trafiken än året dessförinnan.

– Tyvärr ser det ut att bli svårt att nå målet om halvering av antalet döda till 2020. Statistiken är preliminär och det är först när vi hunnit analysera utfallet för 2018 som vi kan styra mot de åtgärder som har effekt på trafiksäkerhetsutvecklingen.

– Det kan till exempel handla om att få fler att hålla hastighetsgränserna på statliga och kommunala vägar, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Under fjolåret omkom inte bara 16 personer i trafiken, utan 37 personer skadades också svårt i samband med trafikolyckor.

Även här är män i majoritet, av de 37 skadade var 25 män.

– Det finns flera förklaringar till varför det ökar. Bland annat ökar trafikflödet och även den tunga trafiken. Därtill inte sagt att det är beroende på den tunga trafiken, men de är så stora och tunga så om en personbil krockar med en lastbil så blir det allvarliga olyckor, säger Daniel Pettersson, chef för trafiksektionen i polisen Region Nord

Säkerhetsmässigt efter vägarna har det gjorts mycket så som separerade vägbanor och att farliga korsningar byggts bort. Samtidigt finns det en ekonomisk begränsning, alla farligheter efter vägarna kommer inte att kunna byggas bort.

Däremot är en stor del beroende på bilisterna själva. Som Daniel säger, människan är skapt för att kunna springa i 30 kilometer i timmen, medan vi kan köra bil i 100 knyck. Horisentella faror ser vi inte på samma sätt som vertikala faror. Det känns tryggt och säkert i en bil.

– Mer än hälften ute på landsvägen kör för fort. Det är en trend vi skulle behöva bryta och få fler att köra laglydigt. Vi trafikanter har ett större ansvar för vårt eget liv. Ändå ser vi folk som kör om i snörök, i kurvor, som inte anpassar sig efter väglaget. Det är inte gynnsamt för utvecklingen även om bilarna har blivit säkrare.

En bra mix av automatiska, det vill säga fartkameror, och manuella kontroller av polisen, det är vad Daniel tror påverkar bäst för ökad trafiksäkerhet.

– Fartkamerorna har sänkt genomsnittsfarten på de vägar de installerats på. Även om folk bromsar ner vid kamerorna så är genomsnittshastigheten lägre än tidigare.

– Hastighetsskylten är en maxgräns, inget måste. Ha inte bråttom! Det är små tidsvinster och enorma risker med att jäkta i trafiken, säger Daniel Pettersson.

Viltolycker under 2018

Totalt inträffade 1 079 viltolyckor bara i Västernorrlands län under fjolåret. Det är en minskning jämfört med 2017 då antalet viltolyckor var 1 301 stycken.

Så här ser statistiken ut för viltolyckorna i Västernorrland under 2018, då sorterat efter djurslag och antalet viltolyckor per djurslag.

  • Älg - 256 viltolyckor med älg under 2018
  • Rådjur - 803 viltolyckor med rådjur under 2018
  • Kronhjort - 4 viltolyckor med kronhjort under 2018
  • Björn - 1 viltolycka med björn under 2018
  • Lo - 8 viltolyckor med lo under 2018
  • Utter - 1 viltolycka med utter under 2018
  • Örn - 1 viltolycka med örn under 2018
  • Övriga djur - 5 viltolyckor med andra djurslag under 2018

16

länsbor dog i trafiken under 2018.

Oseriösa sotarföretag luras med avskaffad lag

Örnsköldsvik Sotningsdistriktet i Umeå har tidigare gått ut med en varning för oseriösa sotare och nu varnar även Sundsvall. Örnsköldsvik har tidigare haft samma problem.

Skogsdag drog besökare

JUNSELE En framgångsrik och mycket populär dag. Så kan skogsdagen i lördags på Junsele djurpark beskrivas med sina omkring 3 000 besökare.

Kornet Acanthus kom tillbaka till Norrland efter 110 år i USA

Dorotea Hört talas om det norrländska matkornet Acanthus? Inte? Kornet odlades av Jonas Gustafsson och hans hustru Brita Greta vid gården Bergvattnet i Dorotea. Hamnade av en...