Torsdag 29 juli 2021

Nordsverige

Våga vara obekväm - utmana!

Ledare · Published maj 20, 2021 at 01:15

Så har rikstidningen Dagens Nyheter, DN, gjort en granskning om telefonin som visat att det i vissa områden inte ens går att ringa 112, det vill säga larma. Vips blir telefoni intressant för rikspolitiken och även lokala medier lyfter frågorna igen. 

Jag gillar verkligen att orimligheter beskrivs, som att människor inte kan ringa och att vägar inte plogas när det snöar, för att ta två exempel. Men det jag ogillar är att riksmedierna styr vad som är nyheter ”på riktigt”, och att det i sin tur styr vad politiker engagerar sig för och vill kommentera.

Givetvis handlar riksnivåns genomslag om makt och tolkningsföreträde. Som landsbygdsaktivist sedan 30 år tillbaka förundras jag över hur lång tid det kan ta att ”snappa upp” frågor som organisationer som Hela Sverige ska leva lyft fram för åtminstone för tio år sedan. Jag var själv en av dem som uppvaktade Telia om hur lands- och glesbygdsbor skulle kunna kommunicera med yttervärlden när kopparledningarna skulle tas bort, mobiltäckningen var urusel och bredband saknades. Som ordförande lyfte jag och andra även rättvisefrågor som återbäring från vindkraft, byskolornas viktiga roll som utvecklingsnav i bygderna och vettiga möjligheter till finansiering för köp och byggande av bostäder.  

Att det ens finns ett epitet som kallas för lands- och glesbygdsfrågor visar egentligen hur marginaliserade vi är. Lands- och glesbygdsfrågor spänner över områden som omsorg, vård, skolor, service, ekonomi, infrastruktur, arbetsmarknad – det vill säga allt som berör och behövs för våra liv och värv. Tänkt tanken att smälla ihop alla politikområden och kalla det för stadsfrågor? Med den logiken skulle vi bara behöva två departement. Ett för stadsfrågor och ett för lands- och glesbygdens frågor! Hänger ni med? Det skulle vara befängt, men så besynnerlig är världen för just lands- och glesbygdsbor. 

Ytterst kan vi inte lägga allt ansvar på riksmedierna. Vi måste istället fundera på vad det är som gör att vi inte blir sedda, hörda och bekräftade när vi lyfter oerhört viktiga frågor för oss som bor här, men också för att hela Sverige ska leva och utvecklas. Problemet när vi själva darrar på manschetten och inte heller kräver att våra förtroendevalda ska tala för vår sak, är att de frågor som råkar hamna i blickfånget för riksmedierna blir godtyckligt och slumpartat. Vilken skitsak som helst kan bli intressant och hårdvinklad.

Det hände exempelvis när DN var uppe i Vilhelmina för några år sedan och kom fram till att kommunens existens var hotad om EU-bidragen försvann. Att Vilhelmina funnits långt före EU-bidragen fanns inga reflektioner om, istället fick kommunen illustrera hur bidragsberoende glesbygd är. En fördom som trummas igenom gång på gång, fastän vi vet att städer som Malmö kanske är mest bidragsberoende i det här landet. 

Om vi vill lyfta upp de strukturella orättvisorna som finns inom många, många områden, där telefonin bara utgör ett exempel, måste vi sluta tjafsa om småsaker, gå samman och tydligt påtala de strukturförändringar som behöver göras. Sluta skrapa med foten och be om ursäkt som en samling flatarslen. Vi kan om vi vill, men då måste vi våga vara obekväma och utmana vänner med makt på riksplanet. Demokrati innebär just det. 

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Bland myror och elefanter i Sollefteå

Flest samlade röster vinner, det är ju det som är en majoritet. Oavsett om fem myror är fler än fyra elefanter.

”Hörbarhet nolla” från regionens ledande politiker

Det höjs röster och det skriks högt ute i verksamheten men den styrande majoriteten tycks ha stängt av ljudet och till svar får den som skriker endast svaret - ”hörbarhet nolla”. 

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Vi är stolta över våra bönder - köp svensk mat

Svensk djurhållning använder minst antibiotika i EU. Inte minst i ljuset av den nu falnande pandemin är detta något väldigt viktigt och en anledning att välja svenskt kött för...

Demokrati betyder folkstyre

Vi måste ta oss en allvarlig funderare över hur vårt land ska styras.
Redaktionen har ordet
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport